Direct naar de inhoud.

Opening kindcentrum Feiko Clock

  • door:
  • op:
Foto: Herman Alink

OUDE PEKELA – Onder grote belangstelling werd donderdag 12 september de naam Feiko Clockschool veranderd in kindcentrum Feiko Clock. Kinderen van 2 tot 12 jaar kunnen er spelen, leren en ontwikkelen. Het kindcentrum is samen ontwikkeld met de Stichting Kinderopvang Winschoten. KIWI is gekoppeld aan bijna alle SOOOG-scholen voor wat betreft de kinderopvang.

Een doek bedrukt met handpalmen van alle kinderen werd door 2 leerlingen als openingshandeling verwijderd van het nieuwe naambord. Hierbij geassisteerd door Ted Hulst van SOOOG. Opvallend dat er van het gemeentebestuur niemand bij de opening aanwezig was.

Directrice van het kindcentrum, Gerda Tepper

‘Wat wij heel graag willen is ook opvang voor kinderen van 0 tot 2 jaar. We hebben hiervoor de ruimte en kunnen met een kleine verbouwing deze wens inclusief slaapplekken realiseren. Als je kinderen vanaf 0 jaar een goede voorschoolse educatie aanbiedt gaan deze zich beter ontwikkelen, je hebt de kinderen direct in beeld waardoor je een doorgaande lijn in hun ontwikkeling kunt volgen. Als je er dan voor zorgt dat ook de logopedie, fysiotherapie en jeugdhulpverlening aanwezig is, dan is alles laagdrempelig. Het zou ook mooi zijn dat je in een kindcentrum een stukje sport en cultuur verwerkt, waardoor je een heel breed aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar krijgt. Het brengen en halen voor ouders is veel gemakkelijker om je kind(eren) te brengen en te halen op één locatie’.

‘Helaas geeft de gemeente Pekela nu alleen toestemming voor peuteropvang vanaf 2 jaar. De reden is dat het onderwijscentrum de Groenling overvol zit. In het kindcentrum zijn nu nog lege lokalen en die willen ze daarvoor beschikbaar houden. De gemeente geeft wel aan dat ze ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum wel zien zitten, maar eerst moet de problematiek van de Groenling opgelost worden. Wij denken zelf dat het probleem van de Groenling zal reguleren als er een volledig IKC is, deze gedachte wordt echter niet gedeeld door het gemeentebestuur, aldus Tepper. ‘Ik hoop dat als ik straks met pensioen ga er hier een heel mooie Integraal Kindcentrum is neer gezet voor kinderen van 0 tot 12 jaar.’

Landelijke ontwikkeling IKC’s  

Tepper: ‘De landelijke ontwikkeling is ook bij het Ministerie van Onderwijs dat men IKC’s gaat promoten. Als kinderopvangorganisatie moet je wel aan een aantal bepaalde eisen voldoen. Eisen van de GGD, pedagogische beleidsplannen en pedagogische medewerkers moeten ook de juiste opleiding hebben gevolgd. De Stichting heeft samen met het KIWI een visie ontwikkeld op pedagogisch handelen, leren en ontwikkelen. Er zijn momenteel meerdere SOOOG-scholen die zich zijn gaan ontwikkelen tot een IKC’.

Foto: Herman Alink

Mogelijkheden kindcentrum Feiko Clock

In het kindcentrum Feiko Clock is nu peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar, dat is op maandag, dinsdag- en donderdagochtend, en over een maand ook op de vrijdagochtend. Verder is er nu de buitenschoolse opvang (na school tot 18.00 uur) en is de hele week open.Ouders kunnen de kinderen van 4 tot 12 jaar om 07.30 uur brengen en ze kunnen blijven tot 18.00 uur. Voor meer informatie mag u Gerda Tepper bellen op telefoonnummer 0597-613678.

 

Telefonische reactie van wethouder Henk Busemann

Busemann: De reden waarom de ruimte in de Feiko Clockschool op dit moment niet is in te vullen heeft inderdaad te maken met de huisvestingsproblemen in de Groenling. Dat probleem horen de drie gebruikers van de Groenling, het christelijk, katholiek en openbaar onderwijs, gezamenlijk op te lossen. Deze worden vertegenwoordigd door de voorzitters van de besturen. Tot nu toe zijn ze niet staat tot een breed gedragen passende oplossing te komen. Negen maanden geleden heb ik alle scholen uitgenodigd om te komen praten over een visie van een IKC. Bij het vaststellen van de agenda voor die bijeenkomst werd door de bestuurders, waaronder SOOOG, aangegeven dat ze pas over een visie wensen te praten als de huisvestigingsproblematiek bij de Groenling is opgelost.

Gesprekken

‘Er zijn nog gesprekken gaande maar het is niet aan ons om hierover uitvoerig te spreken. In de gebruikersovereenkomst Groenling, welke iedereen heeft ondertekend, staat een hele duidelijke regel: “Als er op een of andere manier een situatie komt dat er met ruimtes moet worden geschoven, dan moeten jullie dat onderling met elkaar te zien op te lossen, dat is geen taak voor de gemeente. Feitelijk heeft het SOOOG zelf de sleutel in handen. Ik probeer zelf zoveel mogelijk bij de gesprekken aanwezig te zijn voor hulp en ondersteuning. Waar nodig heeft de gemeente wel de taak om te faciliteren.’

Afspraak

‘De afspraak was dat we in september een soort van een intentieverklaring wilden tekenen waarin de route en het tijdspad zou worden aangegeven. SOOOG vroeg om uitstel. Ze zeiden dat ze momenteel op dingen aan het broeden zijn. Ik ben daarmee akkoord gegaan. De planning is nu dat we in oktober bij elkaar komen.’

Volle agenda, vakantie en ziekte

De wethouder zijn verklaring dat er niemand van het gemeentebestuur bij de opening aanwezig is geweest: ‘Ikzelf kon er niet bij zijn omdat ik al eerder een uitnodiging aangenomen had voor een bijeenkomst in Zwolle. Dit ging over jeugd- en ouderenzorg/dementie. Burgemeester Jaap Kuin is ziek. Wethouder Hennie Hemmes heeft vakantie. Wethouder Jaap van Mannekes leidt dus nu het fort met een overvolle agenda.’

RTV1 wenst burgemeester Jaap Kuin uiteraard snelle verbetering van zijn gezondheid.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal