Direct naar de inhoud.

Plannen Treant komen hard aan in Stadskanaal

  • door:
  • op:
Refaja ziekenhuis – (Foto: B.J. Brinkman RTV1)

STADSKANAAL – De Treant Zorggroep heeft vandaag de uitwerking bekendgemaakt van de voor de zomer gepresenteerde plannen voor de zorg voor onze regio. En wat deze plannen betekenen voor het Refaja ziekenhuis. En dat is een boodschap die hard aankomt bij de gemeente Stadskanaal.

Goede zorg

De gemeente is al geruime tijd in gesprek met Treant en Menzis over een Groninger antwoord op een Gronings (zorg)probleem. Met als doel dat goede zorg dichtbij en bereikbaar blijft in Zuidoost-Groningen. De vandaag gepresenteerde uitwerking van de plannen komen hier maar gedeeltelijk aan tegemoet. Wethouder Lian Veenstra: “Allereerst moet ik even reageren op het nu aangekondigde grote banenverlies. Daar hebben we al eerder voor gewaarschuwd en doet absoluut pijn in onze regio. Het is een grote verantwoordelijkheid voor Treant om voor iedereen een goede plek te vinden.

Zorg op orde houden
De gemeente heeft vanaf het begin ingezet op vier belangrijke zaken om de zorg op een goed niveau te houden in de regio: een uitbreiding van de ambulances, een goed AED netwerk, een ambitieuze investering in innovatieve ouderenzorg en een oplossing voor de extra transportbewegingen.
We zijn trots op de zaken die we hebben bereikt, zoals de oplossing voor de ambulancezorg en de extra herstelbedden voor ouderen. Maar we blijven ongerust over de sluiting van de spoedeisende hulp omdat de alternatieven nog niet geregeld zijn en missen vooral de echte ambitie om tot een innovatieve ouderenzorg te komen.”

Gemeentehuis Stadskanaal – (F: J. Westerhof, RTV1)

Begin van een oplossing
De gemeente Stadskanaal ziet de vandaag aangekondigde uitwerking dan ook als een begin voor het oplossen van de problemen in de zorg in de regio. Wethouder Veenstra: “Maar er moet nog heel veel gebeuren om goede zorg te waarborgen in ons gebied. Zo moeten we een oplossing vinden voor de extra vervoersbewegingen nu de zorg over meerdere ziekenhuizen wordt verdeeld en moeten de extra ambulances er snel komen. De herstelbedden zijn hard nodig maar er moet meer gebeuren. Een gespecialiseerd zorgcentrum voor oogheelkunde is niet voldoende. Er zal flink geïnvesteerd moeten worden in de ouderenzorg. En we hebben samen met Hartslag.nu een concreet plan voor een regionaal dekkend AED netwerk. Menzis vindt dit ook een goed plan en we verwachten nu dan ook boter bij de vis.”

Toekomstbestendig maken
De gemeente is tevreden over de wijze waarop door meerdere (zorg)partijen is samengewerkt en over de gesprekken met Treant. Maar de uiteindelijke boodschap blijft naar. Zeker ten aanzien van het direct sluiten van de spoedeisende hulp en de werkgelegenheid. We vertrouwen er op dat de aandacht voor de zorg in de regio blijft en de partijen hun verantwoordelijkheid nemen om die beter en toekomstbestendig te maken.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal