Stadskanaal: 105.3FM | Veendam: 106.9FM | TV Kanaal 1458 KPN |TV kanaal 42 Ziggo | TV kanaal 25 SKV

Uitstel realisatie Centrumvernieuwing tot 1 januari 2022

F: Google Streetview

STADSKANAAL – De derde voortgangsrapportage aan de provincie over het project Centrumvernieuwing Stadskanaal laat zien dat de doelstelling om 3.000 m2 winkeloppervlak te saneren is gehaald. Verder zijn de werkzaamheden aan de Kiepkörf afgerond, is er een gedragen ontwerp voor de Europalaan en zijn er geen afwijkingen in de begroting. De gemeente Stadskanaal heeft wel strategische keuzes moeten maken, waardoor het nodig is om één jaar uitstel voor de realisatietermijn bij de provincie aan te vragen. Het project kan voor 1 januari 2022 worden afgerond.

Doel project Centrumvernieuwing

Binnen het project Centrumvernieuwing werkt de gemeente samen met verschillende partners om te komen tot een aantrekkelijk, groen, compact en toekomstbestendig centrum binnen drie pijlers: vastgoed, openbare ruimte en ondernemerschap. Voor de pijler vastgoed wijst de gemeente locaties aan die belangrijk zijn voor herontwikkeling om de openbare ruimte en uitstraling van het winkelgebied te verbeteren. De doelstelling voor het reduceren van winkeloppervlak is door sanering en sloop of herbestemming van panden op dit moment al ruim gehaald: 5.000 m2. De ruimte die vrij komt wordt ingevuld met meer groen, goede aanlooproutes en een duidelijke structuur in het centrum.

Strategische keuzes

Binnen het project heeft de gemeente een aantal strategische keuzes moeten maken. Door diverse prijsstijgingen is gebleken dat de kosten voor aankoop en herontwikkeling van de panden aanzienlijk hoger zijn dan begroot.  Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het doel van het project is gekozen voor de herontwikkeling van de voormalige Vos-locatie én de verbreding van de passage in de Europalaan. Om deze reden is besloten om definitief niet tot aankoop en sloop van de Navolaan 14 (Expert) over te gaan.

Hierdoor is volledige sloop van de panden aan de Navolaan niet mogelijk. Om een open karakter en een goede looproute te realiseren zal wel een groot deel gesloopt worden. Op dit moment is de architect bezig met een ontwerp voor de Navolaan. Daarin houden we zowel rekening met het mogelijke herhuisvesten van de nog aanwezige ondernemers in de Navolaan en het uitgangspunt dat aan de Navolaan 8-13 geen detailhandel meer komt. Zo is het plan van de Navolaan in lijn met de doelstelling van de Centrumvernieuwing: het reduceren van winkeloppervlak.

Verder is onlangs overeenstemming bereikt met de vastgoedeigenaar van het perceel ‘Vos’. De gemeente gaat een deel van dit perceel inrichten als openbaar gebied. De uitwerking hiervan zal samen met het ontwerp van de Navolaan input zijn voor een definitief ontwerp van de Oude Markt en omgeving.

Realisatietermijn

Vertragingen door de intensieve gesprekken en voorbereidingen rond de locatie Vos en het pand aan de Navolaan zorgen ervoor dat niet kan worden voldaan aan de uiterste realisatie datum. Daarom is de provincie gevraagd de termijn uit te stellen naar 1 januari 2022.

Geplaatst door

Redacteur/Verslaggever - Streekomroep RTV1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.