Direct naar de inhoud.

Kaalslag dreigt in Stadskanaal door financieel tekort

  • door:
  • op:
Bron: Gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – Het lijkt een gebed zonder end te worden in Stadskanaal: de gemeente verwacht komend jaar een tekort van 7,2 miljoen euro en de komende jaren een structureel tekort van meer dan 6 miljoen euro. Het kan zo niet langer, zegt verantwoordelijk wethouder Johan Hamster (ChristenUnie): ‘We bezuinigen hier op deze manier alles kapot.’ In 2019 had Stadskanaal ook al een tekort van 6 miljoen euro. Dit jaar was het niet anders en het blijft dus ook de komende jaren financieel gezien kommer en kwel in Stadskanaal.

Waardoor komt het tekort?

Net als de tekorten in de afgelopen jaren ligt de oorzaak volgens Hamster bij het uitblijven van Rijksgelden voor het sociaal domein. Zaken als de sociale werkvoorziening, jeugdhulp, zorg en bijstand kosten de gemeente structureel meer geld dan wat Stadskanaal daar voor krijgt van het Rijk. In vier bezuinigingsplannen zijn de afgelopen tien jaar alle voor de hand liggende bezuinigingen al gedaan, zo stelt de gemeente. ‘Hoe moeilijk ze soms ook waren. En er komt al jaren te weinig geld binnen van het Rijk voor de taken op het sociale domein. Een financiële ommekeer is alleen mogelijk als het Rijk de gemeenten reëel gaat bekostigen.’

Geen nieuw beleid, alleen bezuinigingen

De gemeente heeft het zo zwaar, dat in de voorlopige ‘Ambitienota 2021-2024’ geen enkele ruimte is voor nieuw beleid. Alle aandacht is gericht op het dichten van financiële gaten. En dat vraagt om structurele maatregelen. De bezuinigingsmaatregelen bestaan volgens het college van burgemeester en wethouders uit drie categorieën. In de eerste plaats zijn er de resterende maatregelen waarover al is besloten. Die zijn samen goed voor 1 miljoen euro. Er zijn voor 3,4 miljoen euro aan ‘min of meer acceptabele’ maatregelen, zo stelt het college. En dan moet er nog 2,3 miljoen euro elders gevonden worden met aanvullende bezuinigingen. Een totaal van 6,7 miljoen euro.

Zwembaden straks dicht?

In het pakket bezuinigingsmaatregelen dat het college van Stadskanaal ‘min of meer acceptabel’ noemt, zitten dertig maatregelen op de terreinen arbeidsmarkt, welzijn, de bibliotheek en het verhogen van de toeristenbelasting. Een aanvullende maatregelen zou het verhogen van de ozb kunnen zijn of het versoberen van het minimabeleid, de jeugdzorg of het groenbeleid. Maar bijvoorbeeld ook het sluiten van een zwembad. ‘De maatregelen gaan zeer ver’, zegt Hamster. ‘Een faire oplossing kan alleen van het Rijk komen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij straks zwembaden moeten sluiten? Ik kan me niet voorstellen dat dit is wat het Rijk van ons vraagt. Maar het is wel de consequentie van het beleid.’

Woord is aan gemeenteraad

Komende dinsdag wordt in de gemeenteraad gesproken over de bezuinigingsplannen. De raad moet op 9 november een besluit nemen. Lukt dat niet, dan is het maar de vraag of Stadskanaal kan voorkomen dat de gemeente onder preventief toezicht van de provincie wordt gesteld. Want zoals het nu gaat, is Stadskanaal in 2022 door haar financiële reserves heen.

Bron: RTV Noord-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal