Direct naar de inhoud.

Succesvolle afronding oplevering oude Philips terrein

  • door:
  • op:

STADSKANAAL – Gisteren is samen met wethouder Goedhart Borgesius, burgemeester Klaas Sloots, gedeputeerden Rijzebol en Homan van de provincie en verschillende ondernemers van Makeport Mercurius de succesvolle afronding gevierd van de oplevering van het MBP (Mercurius Business Park) terrein. Het terrein staat met name bekend als het oude Phillips terrein. Het terrein is gesaneerd en gerevitaliseerd waardoor het nu klaar is voor een nieuwe start. Makeport Mercurius is onlosmakelijk verbonden met deze start. Zij zijn de aanjagers van vernieuwing en innovatie met als doel de aantrekkelijkheid van de regio als woon-, studie- en vestigingsplaats te vergroten.

Waarom heeft er een sanering plaats gevonden?

In 1960 vestigde Philips zich in Stadskanaal op het huidige MBP terrein. Het bedrijf breidde zich snel uit tot een groot concern en bood aan circa 3.000 mensen werkgelegenheid. Daarmee was de komst van Philips van groot belang voor Stadskanaal. In latere jaren heeft het bedrijf langzaam afgebouwd en in 2004 heeft Philips voor het grootste deel MBP verlaten. In 2006 zijn de laatste activiteiten door Philips beëindigd. Het terrein is nog even in handen geweest van TCN en bood nog plaats aan een klein aantal ondernemingen. In 2012 is TCN failliet gegaan. Toen sloeg het verval toe. Daarom heeft de gemeente in 2014 het terrein van de curator overgenomen. De locatie was ernstig verontreinigd en verpauperd en een doelwit van vandalisme en andere illegale activiteiten.

Succesvolle afronding sanering

Vanaf 2015 is gewerkt aan de sanering en revitalisering van het terrein. Dit heeft letterlijk wat “voeten in aarde” gehad gezien de sanering van de bodem en het grondwater. Tevens is er veel asbest verwijderd en veilig afgevoerd. Er is zelfs chemisch afval aangetroffen wat uiteraard ook vakkundig is opgeruimd. Vandaag is de succesvolle afronding gevierd. Wethouder Borgesius en gedeputeerde Homan hebben gezamenlijk met een kraan ‘symbolisch’ de laatste betonplaat gelegd. Deze betonplaat staat voor het afronden van de sanering maar maakt ook het pad vanaf het terrein naar de spoorlijn compleet. Het is dus symbolisch ook een verbinding met het spoor die voor Makeport en de gemeente Stadskanaal enorm belangrijk is.

Over Makeport Mercurius

Makeport Mercurius is een coöperatie die het midden- en klein bedrijf helpt met vernieuwing en innovatievraagstukken. Ze willen de aantrekkelijkheid van de regio Zuid- en Oost-Groningen als woon-, studie- en vestigingsplaats vergroten. Jaren na het vertrek van Philips uit Stadskanaal vinden ze het tijd om de ogenschijnlijke krimp te veranderen in groei met behulp van de bestaande krachten in deze regio. De verwachting is Makeport Mercurius na de zomer van 2021 de fysieke locatie laat inrichten én expertise kan inhuren. De bedoeling is om leerlingen en studenten van verschillende opleidingen en niveaus in projectteams aan de slag te laten gaan.

Ook stelt Makeport zich als doel een bijdrage te leveren aan de circulaire economie van Stadskanaal. Ze willen producten en diensten toepassen die hun oorsprong in de gemeente Stadskanaal hebben.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal