Direct naar de inhoud.

Begroting 2015 nog steeds aanzienlijke financiële risico’s

GemeentehuisSTADSKANAAL – De programmabegroting 2015 van de gemeente Stadskanaal heeft een nadelig saldo van bijna 1,5 miljoen euro.

Daarom stelt het college de raad voor dit nadelig saldo te onttrekken aan de algemene reserve. Op langere termijn ziet de financiële situatie van de gemeente er wat beter uit, maar is nog steeds sprake van aanzienlijke risico’s.

De meerjarenraming laat in 2018 een voordelig saldo zien van ruim 500.000 euro. Dit bedrag wil het college gebruiken als buffer om de financiële risico’s op te vangen. De raad gaat zich op maandagavond 3 november uitspreken over zowel de programmabegroting 2015 als de meerjarenraming 2016-2018.

De begroting is opgesteld op basis van bestaand beleid en de uitgangspunten die eerder door de raad zijn vastgesteld. Ook de nieuwe beleidswensen en de effecten van de genomen ombuigingsmaatregelen zijn in de begroting verwerkt. Hetzelfde geldt voor de financiële gevolgen van de drie decentralisaties en ontwikkelingen van het gemeentefonds.

Bij twee van de drie decentralisaties, te weten de AWBZ en de Jeugdzorg, zijn de lasten net zo hoog geraamd als de uitkering die de gemeente van het rijk ontvangt, omdat voor 2015 afspraken zijn gemaakt met de huidige zorgaanbieders over continuïteit van de zorg. ,,Maar ook dan blijven aanzienlijke financiële risico’s bestaan, omdat de grote decentralisaties van Rijk en provincie leiden tot verzwaring van de gemeentelijke opgaven”, aldus het college.

Voor de uitvoering van de Participatiewet zijn de lasten hoger geraamd dan de uitkering van het Rijk. Dit is grotendeels veroorzaakt door de bijdrage aan het exploitatietekort van Wedeka, als gevolg van de invoering van de Participatiewet door het Rijk.

Vanwege de financiële onzekerheden en risico’s in het sociaal domein wil het college terughoudend omgaan met de positieve saldi in de meerjarenraming. Deze financiële ruimte wordt gezien als beperkte buffer voor het opvangen van de risico’s. Een ander financieel risico is dat een deel van het Ombuigingsplan 2014-2017 nog gerealiseerd moet worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.



-advertenties-