Direct naar de inhoud.

Financiële positie gemeente Stadskanaal blijft onzeker

  • door:
  • op:
Gemeentehuis Stadskanaal. (F: RTVS)
Gemeentehuis Stadskanaal. (F: RTVS)

STADSKANAAL – De financiële positie van de gemeente blijft onzeker. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2015 en de Perspectiefnota 2016-2019, die het college heeft vastgesteld. De gemeenteraad gaat de beide onderwerpen bespreken op maandag 8 juni (aanvang 14.00 uur, aangezien dan ook de Algemene Beschouwingen worden gehouden).

De Voorjaarsnota heeft als doel tussentijds te rapporteren over de voortgang van de lopende begroting. Ook geeft het de stand van zaken weer van de financiële consequenties voor zowel het begrotingsjaar als de jaren die daar op volgen (2016-2019). De begroting 2015 sluit vooralsnog met een nadelig saldo van bijna anderhalf miljoen euro.

In de Voorjaarsnota heeft het college geen financiële bijstelling van het sociale domein opgenomen, omdat er tot dusverre nog niet voldoende inzicht is op dit punt. Twee weken voordat de raad de Voorjaarsnota behandelt, zal het college een apart memo aan de raad sturen over de financiële ontwikkelingen in het sociale domein.

Tegelijk met de Voorjaarsnota stelt het college de raad voor de Perspectiefnota 2016-2019 vast te stellen. Deze nota geeft inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente voor 2016 tot en met 2019. De meerjarenraming vertoont in 2019 een positief resultaat van

€ 163.000,00. Het college stelt de raad voor dit bedrag als buffer beschikbaar te houden voor financiële risico’s.  Zowel de Voorjaarsnota 2015 als de Perspectiefnota 2016-2019 zijn te zien op de gemeentelijke website www.stadskanaal.nl-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal