Direct naar de inhoud.

Stadskanaal wil financiële basis versterken

 • door:
 • op:

gemeentehuis StadskanaalSTADSKANAAL – De gemeente blijft in financieel opzicht voor grote uitdagingen staan. De begroting 2016 vertoont een tekort van € 863.000 en is daarmee niet sluitend. Op langere termijn is er sprake van verbetering, blijkt uit de Meerjarenraming 2017-2019.

Tegen die tijd wordt een overschot van € 134.000 euro verwacht, waarmee de begroting weer sluitend is gemaakt. Burgemeester en wethouders merken op dat er bij ongewijzigd beleid daarmee nauwelijks ruimte is voor het opvangen van risico’s, noch voor nieuw beleid.

Het college vindt het van belang een verantwoord financieel beleid te blijven voeren en wil daarom werken aan het versterken van de financiële basis. Het college zal zich beraden op mogelijke nieuwe ombuigingen of vermeerdering van inkomsten. Uiterlijk bij de Perspectiefnota 2017-2020 komen B&W hiertoe met een voorstel aan de raad.

Het gemeentebestuur heeft de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 vastgesteld en vraagt de raad dit ook te doen. Op maandagavond 9 november zal de raad zich hierover uitspreken. Eventueel door de raad aangenomen amendementen worden dan beschouwd als wijzigingen van de begroting.

11 reacties op “Stadskanaal wil financiële basis versterken”

 1. In het Dagblad van het Noorden begint Wethouder Hamster de bevolking al weer bang te maken.
  bron DVHN 6 oktober 2015:
  Wethouder Hamster wil en kan nog niet zeggen om welk bedrag het deze keer gaat. Hij maakt wel duidelijk dat de kans heel groot is dat deze keer ook aan voorzieningen gekomen moet worden. De zwembaden bijvoorbeeld of andere sportaccommodaties? ,,Ergens zal het geld vandaan moeten komen. We zullen samen met de gemeenteraad harde keuzes moeten maken.”

  Het is steeds hetzelfde liedje in Stadskanaal.
  Laagdrempelige voorzieningen worden opgeofferd terwijl die juist de leefbaarheid van de gemeente vergroten. Vooral de sociaal zwakkeren worden hiervan de dupe.

  Asociaal om de mensen nu alvast bang te maken dat hun (door vrijwilligers gerunde) zwembad dreigt te verdwijnen. Ga eerst maar eens kijken waar echt behoefte aan is. Dat grote subsidiemonster Geert Teis kost ons per jaar al bijna een miljoen euro. Totaal over de top dit soort elitair gebeuren waar niet alleen knoalsters gebruik van maken.
  Verder is het armoede troef bij de kwaliteit van onze bestuurders. Het wordt hoog tijd dat dit dure ambtelijke apparaat opgaat in een grotere gemeente zodat we snel weer in de zwarte cijfers komen. Het besturen van een gemeente kun je dan met professionele mensen doen en niet met die incompetente amateurs die in Stadskanaal maar wat aanrommelen.
  Want dat kost veel te veel geld.

 2. @henk prins Welkom in Stadskanaal!

  Weet u toevallig ook waar het grootste deel vh geld van de gemeente vandaan komt? En hoe vaak in dat budget dusdanige schommelingen zitten, dat goed budgeteren op gemeentelijk niveau een bizar stuk wordt?

  Misschien dat datzelfde DvhN daar ook eens behoorlijk wat meer aandacht aan wil besteden!!!

  • Ik ken uw achtergrond niet maar waarschijnlijk weet u meer over de financiën van de gemeente Stadskanaal. De Wethouder zegt ook dat de financiële problemen van korte duur zijn. In het bericht van het DVHN staat dat over een paar jaar de gemeente weer een gezonde balans heeft. Het is dan toch belachelijk om een laagdrempelige voorziening als een zwembad te sluiten terwijl je weet dat de begroting op termijn weer in orde is. Dat tekort kan nu met de reserves die ze hebben worden gedicht. Als je nu zwembaden en sportaccommodaties sluit dan blijven ze gesloten. Of denkt u dat de gemeente als ze een positieve balans zien aankomen opeens de zwembaden weer gaat openen? Dit soort kortzichtige beleid is waar ik mij aan erger. Het is daarom belangrijk dat we wethouders hebben die dit wel kunnen inschatten en de juiste beslissingen nemen die voor de inwoners belangrijk zijn.

   • Beste Henk Prins, ik wil toch nog even reageren op uw opmerking elitair, als u daarmee bedoeld dat is niet door mij bezocht. Dan is voor mij Bad Noord, elitair te noemen, en dat zou toch een vreemde definitie zijn, niet waar?

    Dan nog over GeerTeis, deze programmeert, juist om rendabel te zijn, heel veel, zo niet alleen maar populaire producties geschikt voor normale mensen zoals u en ik. Daarnaast en het is jammer dat u dat (niet meer) weet biedt Geert Teis een podium voor de lokale kultuur zoals bijvoorbeeld scholen / stichtingen om flink goedkoper de schoolmusical, toneelstuk etc aan te bieden. En dit verbindt op eigen wijze. Dat is niet negatief naar net gelijk wie bedoeld, maar ik hoop wel, dat we met z’n allen er met en voor elkaar zijn en elkaar dan ook wat gunnen. ieder op zijn eigen wijze.

 3. Misschien beter te bezuinigen op het versterken van kades, wachtgeld, geert teis dan op de mensen aan de onderkant. Heb uw naaste lief Meneer Hamster.

 4. Henk Prins je bent een man naar mijn hart goed om het probleem te benoemen. On capabele bestuurders die zich de mond laten snoeren door de burgemeester om hun eigen inkomen niet in gevaar te brengen.

 5. beste heren Prins en Lamein

  Altijd goed dat betrokken inwoners suggesties geven hoe het beter kan in hun beleving.

  Sta mij toe een aantal dingen te verhelderen:
  – wij hebben, ondanks 10 miljoen bezuinigingen de afgelopen 5 jaren nog geen enkele laagdrempelige voorziening gesloten. We hebben juist geprobeerd breed over de gemeente de bezuinigingen te laten landen, binnen alle taken die we hebben. Op grijs en groen, op ons eigen apparaat, maar ook op culturele voorzieningen, waaronder – jawel – ook twee keer 20% op bijvoorbeeld Geert Teis, zonder daarbij voorzieningen te verliezen, want dat is inderdaad vaak onomkeerbaar.
  – er is geen euro bezuinigd op de minima.
  – ik heb zelf niet de voorbeelden genoemd die in het krantenbericht staan, maar sluit bij voorbaat inderdaad ook niets uit. Dan gaat het daarover en niet over wat er wél mogelijk is. In het bestuursakkoord staan een aantal kaders waarbinnen het goed zou moeten kunnen.
  – de steigers in het kanaal kosten zo’n 300k euro, grotendeels in (lokaal uitgevoerde) manuren maar worden bijna geheel betaald vanuit de geplande kosten voor noodzakelijk onderhoud. Een kleine plus op het budget heeft het van zandwanden veranderd in een uitnodigende plek voor toeristen die jaarlijks wel 50.000 euro in onze lokale economie pompen.

  Met betrekking tot de zwembaden:
  – het komend jaar zal de gemeenteraad een discussie gaan voeren over de toekomst van de drie buitenbaden. Daarbij zullen zij het volgende in overweging moeten nemen:
  – ze zijn alledrie tegen de 50 jaren oud en binnen niet al te lange tijd aan grootschalige renovatie of vervanging van de bakken toe. De kosten daarvoor zijn afhankelijk van het bad en de mate van renovatie beraamd op 1 tot 4 miljoen per bad.
  – ja, vrijwilligers doen prachtige dingen. Absoluut. Dat maakt het geheel echter niet gratis. Gezamenlijk gaat er nog elk jaar ruim 250.000 euro heen. (Voor met name verwarmingskosten en personeelskosten – want er blijven professionele badmeesters nodig.)
  – dit wil niet zeggen dat we per definitie moeten sluiten, maar wel dat we ons goed moeten bezinnen waar we de investering vandaan willen halen.
  – en ja, zwembaden sluit je niet tijdelijk, dus we gaan niet over een nacht ijs om tot een dergelijk besluit te komen.
  – de reden dat we de discussie in 2016 voeren is omdat er een exploitatiecontract ligt tot 31-12-2016. Dus als we wat willen moet het het komend jaar besloten worden.

  Ten slotte, hetgeen de heer Dam ook zegt, wij zijn voor 80-90% afhankelijk van de financiële grillen van Den Haag. Wij hebben nu aan het eind van onze meerjarenraming een klein tonnetje over op een begroting van 110 miljoen, dat is >0,1%. Oftewel 1 tegenvaller of een andere berekening uit Den Haag en we staan weer in de rode cijfers. Dat willen we voor zijn. Voorkomen dat we tot keuzes gedwongen worden terwijl we er nu nog over na kunnen denken. Vandaar nu de discussie. Niets bangmaken.

  Ik wil u allen een goede avond wensen, hartelijke groet,

  Johan

 6. Er is geen euro bezuinigd op de minima. ONZIN. De individuele inkomenstoeslag is in plaats gekomen van de langdurigheidstoeslag. Ouderen vallen bijv. buiten de boot. Bij de aanvraag van de bijstand wordt gekeken hoe men er onderuit kan. Thuiszorg ouderen met een laag inkomen raken ondanks alle beperkingen hun zorg kwijt. Veel regelingen zijn terug geschroefd om te verkrijgen van 120% naar 110%, de periode om te verkrijgen zijn opgeschroefd. Het klopt dat uw minder geld krijgt van de overheid om dezelfde taken te verrichten maar waarom is er niet feller tegen geageerd, jullie lijken wel makke schapen. En tenslotte nog wel het allerergste jullie gebruiken werklozen met behoud van uitkering om de tekorten van Wedeka te dekken. Uitbuiting en slavernij i.p.v. heb uw naaste lief.

  • Jan Lamein, meeste van wat u noemt is landelijk beleid, het helpt dan ook veel meer om daar flink te gaan mopperren. Hoewel ik denk dat Nederland zichzelf iets te veel aan de EU heeft gegeven…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.-advertenties-