Direct naar de inhoud.

Stadskanaal wil financiële basis versterken

  • door:
  • op:

gemeentehuis StadskanaalSTADSKANAAL – De gemeente blijft in financieel opzicht voor grote uitdagingen staan. De begroting 2016 vertoont een tekort van € 863.000 en is daarmee niet sluitend. Op langere termijn is er sprake van verbetering, blijkt uit de Meerjarenraming 2017-2019.

Tegen die tijd wordt een overschot van € 134.000 euro verwacht, waarmee de begroting weer sluitend is gemaakt. Burgemeester en wethouders merken op dat er bij ongewijzigd beleid daarmee nauwelijks ruimte is voor het opvangen van risico’s, noch voor nieuw beleid.

Het college vindt het van belang een verantwoord financieel beleid te blijven voeren en wil daarom werken aan het versterken van de financiële basis. Het college zal zich beraden op mogelijke nieuwe ombuigingen of vermeerdering van inkomsten. Uiterlijk bij de Perspectiefnota 2017-2020 komen B&W hiertoe met een voorstel aan de raad.

Het gemeentebestuur heeft de begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 vastgesteld en vraagt de raad dit ook te doen. Op maandagavond 9 november zal de raad zich hierover uitspreken. Eventueel door de raad aangenomen amendementen worden dan beschouwd als wijzigingen van de begroting.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal