Direct naar de inhoud.

Gemeente Veendam start met burgerinitiatieven

  • door:
  • op:

(f: Google Maps)
(f: Google Maps)
VEENDAM – De gemeenteraad van Veendam heeft voor de komende drie jaar € 15.000 per jaar beschikbaar gesteld voor burgerinitiatieven. Met ingang van 15 juni 2016 kan een subsidie aangevraagd worden.

Iedereen kan een aanvraag doen. Een adviescommissie bespreekt de aanvragen en bereidt een advies voor aan het college van burgemeester en wethouders.

Welke initiatieven?
Initiatieven die in aanmerking komen voor een subsidie zijn eenmalige activiteiten die de leefbaarheid binnen Veendam vergroten en Veendam leuker maken. Bijvoorbeeld: een sport en spelmiddag voor jeugd en senioren; een interculturele bijeenkomst; gezamenlijk moestuinieren etc.

Spelregels
– Het initiatief moet een bijdrage leveren aan de leefbaarheid.
– Het betreft een éénmalige initiatief.
– U bent een inwoner van Veendam of een Veendammer organisatie zonder winstoogmerk.
– Het initiatief moet dit jaar gerealiseerd worden.
– Subsidie bedraagt 70% van de kosten met een maximum van € 2.500,-.
– Na afloop stuurt u een verslagje met foto’s naar de gemeente.

Procedure
In juli 2016 komt de commissie bij elkaar om de aanvragen te bespreken en een advies voor het college van burgemeester en wethouders voor te bereiden. Het college neemt daarna een besluit. In september 2016 ontvangen de initiatiefnemers een bericht of de activiteit een subsidie ontvangt.

Burgerinitiatief aanmelden
Initiatieven voor de maanden september tot en met december 2016 kunnen worden aangemeld bij de gemeente Veendam. Stuur voor 1 juli 2016 een plan met begroting naar de gemeente Veendam, t.a.v. Burgerinitiatief gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 AB Veendam of mail het naar: info@veendam.nl.

(Bron: Gemeente Veendam)-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal