Direct naar de inhoud.

Financiële steun Provincie voor Masterplan Borger centrum

  • door:
  • op:

(Foto bouwen aan Borger, achief RTV1)
(Foto bouwen aan Borger, achief RTV1)
BORGER – Het college van Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten voor om de gemeente Borger-Odoorn een subsidie te verstrekken van € 600.000 om het centrum van het dorp Borger verder op te waarderen.

Herinrichting
De gemeente Borger-Odoorn is in 2015 voortvarend aan de slag gegaan met de herinrichting van het centrum van Borger. De eerste resultaten daarvan zijn nu al goed zichtbaar, bijvoorbeeld in het openbare gebied voor de kerk en bij de overgang naar het winkelgebied. Voor de herinrichting van het gehele centrum is echter nog meer nodig.

Positief
De provincie Drenthe heeft dan ook positief gereageerd op de vraag van de gemeente om financieel te participeren in de 2de fase van het Masterplan Borgercentrum.
Dit onder andere vanwege de belangrijke positie die Borger heeft als recreatief-toeristische kern op de Hondsrug.

Tweede fase
De tweede fase van het Masterplan omvat onder andere het aantrekkelijk en toegankelijk maken van het winkelgebied aan zowel de noordkant als aan de zuidkant van het plein. De doorgaande weg is inmiddels geen barrière meer, maar vormt een onderdeel van een interessant centrumgebied met een gelijkvloerse oversteek met uniek straatwerk in berkenbastmotief. Daarmee krijgt Borger een aantrekkelijk centrum voor inwoners en toeristen waarbij Borger zich ook profileert als ‘hunebedhoofdstad’ in geopark De Hondsrug.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal