Direct naar de inhoud.

Wat is windenergie waard?

  • door:
  • op:

windenergieBORGER-ODOORN – GIETEN – STADSKANAAL – (Ingezonden) – De fracties van de PvdA in Borger-Odoorn, Stadskanaal en Aa en Hunze zijn niet blij met het besluit van Minister Kamp tot het plaatsen van 45 windmolens in de Veenkoloniën. Dit zonder draagvlak onder de inwoners, dit ten koste van het LOFAR-project en dit met gevaar op tweedeling in de samenleving. Het kan niet anders of windenergie moet veel waard zijn.

Ongelukkig

Bijna niemand kan volgens de PvdA gelukkig zijn met het besluit van Minister Kamp. De omwonenden in het veenkoloniaal gebied niet, die zien hun woonomgeving veranderen op een manier die zij niet willen. Astron niet, die kan niet al het onderzoek uitvoeren wat ze graag zou willen. De betrokken gemeentes niet, want die hebben dus uiteindelijk niks te vertellen. En ook de provincie ziet haar eigen gebiedsvisie niet terug in de besluitvorming Als er al vreugde is, dan is dat bij de initiatiefnemers tot het bouwen van de molens. Hoewel die vreugde waarschijnlijk getemperd wordt door de verstoorde onderlinge verhoudingen in het gebied. Dus helemaal gelukkig zullen ook zij niet zijn.

Zonne energie

pvda_logoIn Den Haag zouden de beleidsmakers ook wel gelukkig kunnen zijn, maar het besef dat het wel eens om een Pyrrusoverwinning kan gaan, zal op enig moment ook daar doordringen. Treurig allemaal. Dit terwijl er een kans voor het grijpen lag om het ánders te doen. De doorontwikkeling van zonne-energie is namelijk nog in volle gang, terwijl de windenergie aan het eind van zijn ontwikkeling is. Door wind in te ruilen voor zonne energie was er eveneens aan de opdracht voldoen om het broeikas-effect tegen te gaan. Als die route was gekozen, dan zouden de verstoorde verhoudingen zijn omgeslagen in breed gedragen samenwerking. De wil om alternatieve energie te realiseren leeft namelijk bij velen in het Veenkoloniaal gebied gelet op de hoeveelheid alternatieve energie die in dit gebied wordt opgewekt met zonne-panelen. Vanuit dat besef had het proces in de Veenkoloniën een heel ander verloop moeten hebben. Toch is dat niet gebeurd want kennelijk is windenergie heel veel meer waard.

[Ingezonden door: Annemieke Smit, Egbert Hofstra en Henk Zwiep – Fractievoorzitters PvdA Aa en Hunze, Stadskanaal en Borger-Odoorn]-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal