Direct naar de inhoud.

Politici Veendam schrijven open brief aan inwoners

  • door:
  • op:
  • laatste wijziging: 21 feb 2017
  • tags:
herindelingen voorstel gemeenten

VEENDAM – In een gezamenlijke open brief aan alle Veendammers hameren vier gemeenteraadsfracties op de noodzaak van een herindeling. Het gaat om de fracties van D66, CDA, PvdA en ChristenUnie. Met de brief zetten zij de tegenaanval in op de overige partijen in de gemeenteraad: Gemeentebelangen, SP en VUK. Die lieten vorig week weten geen fusie met Pekela en Veendam te willen, dat er onder de bevolking weinig steun is voor een fusie en dat er geen band met Stadskanaal zou bestaan. Er is daarom geen noodzaak om te fuseren, zo menen zij. Daarmee is een herindeling van de baan. Gemeentebelangen, VUK en SP hebben namelijk een meerderheid in de gemeenteraad.

Ander geluid

“Maar wij willen de inwoners laten weten dat er ook ander geluid bestaat en hebben daarom de open brief opgesteld’’, zegt CDA-fractievoorzitter Ina Hilbrants. “Die brief verspreiden we de komende dagen op alle mogelijke manieren, onder meer via lokale weekbladen en de media.”

Noodzaak

In de brief stellen de vier partijen dat op den duur een herindeling wel degelijk nodig is, ook voor Veendam. “De gemeenten krijgen steeds meer taken en alleen een grotere, nieuwe gemeente heeft voldoende slagkracht om die aan te kunnen’’, zegt Hilbrants vandaag in het DvhN. De briefschrijvers stellen dat er wel degelijk draagkracht is voor een fusie. “En ook hebben we wel degelijk een band met Pekela en met Stadskanaal’’, vindt Hilbrants. “Zo zijn we alle drie veenkoloniën.” – Stadskanaal heeft eerder aangeven in te stemmen met een herindeling. Vermoedelijk zullen dan ook alle raadsleden op 28 februari ‘ja’ zeggen tegen een nieuwe gemeente met Veendam en de Pekela’s.

RTV1 heeft inmiddels de open brief ontvangen en deze staat hieronder te lezen

Open brief over de gemeentelijke herindeling,                                                     Veendam, 21 februari 2017

Aan de inwoners en ondernemers van de gemeente Veendam,

Net als u hebben we uit de media moeten vernemen dat het besluit over de herindeling in Veendam, nog voordat de besluitvorming in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden, al genomen is. De fracties van Gemeente Belangen, SP en VUK hebben kenbaar gemaakt tegen een voorstel te stemmen over een herindeling met Pekela en Stadskanaal. Samen hebben zij een meerderheid in de raad en daarmee lijkt dit negatieve besluit een voldongen feit.

Belangrijkste argumenten van deze partijen zijn dat Veendam financieel gezond is en het op economisch gebied beter doet dan Pekela en Stadskanaal. Ook stellen zij dat het huidige gemeentebestuur goed functioneert en er voor herindeling geen draagvlak onder de bevolking is.  Verder zien de partijen geen verbinding met Stadskanaal.

Naar de mening van CDA, D66, PvdA en CU gaan zij hierbij voorbij aan de belangrijke vraag of onze huidige gemeenten, ieder voor zich, niet alleen nu maar ook in de toekomst voldoende in staat zijn om de steeds complexere vraagstukken op het gebied van werk en zorg te kunnen oplossen en de instandhouding van voorzieningen kunnen borgen.

Onafhankelijk onderzoeksbureau Berenschot heeft in opdracht van de PSV-gemeenten een rapport uitgebracht met conclusies en aanbevelingen voor de drie gemeenteraden. De uitkomsten van het rapport geven de raden daarbij voldoende informatie om onderbouwd en verantwoord een besluit te kunnen nemen over de herindeling. 

Uitkomst van het rapport is dat het Pekela al op korte termijn en de gemeenten Veendam en Stadskanaal op de middellange termijn aan voldoende bestuurlijke slagkracht en middelen ontbreekt.

Berenschot geeft een duidelijk vergezicht waarbij een gemeente met 72.000 inwoners beter in staat is om zijn ondernemers te faciliteren, de leefbaarheid in het gebied te borgen en onze  belangen regionaal en landelijk te behartigen. Een dergelijke gemeente kan leidend zijn om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

Wij herkennen ons niet in het standpunt dat draagkracht in de samenleving ontbreekt. Ondernemers en maatschappelijke instellingen in de regio hebben nadrukkelijk uitgesproken dat ze een herindeling tussen de PSV- gemeenten steunen.

Verder zien wij juist een sterke economische, culturele en historische verbinding met Pekela en Stadskanaal. Wij dragen zelfs dezelfde naam: De Groninger Veenkoloniën.

Mocht u het volledige rapport ‘Vruchtbare Bodem?’ van Berenschot willen doornemen, dan kunt u dit opvragen bij de griffier via griffier@veendam.nl.

Heeft U nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze aan ons kenbaar maken voor 28 februari a.s.

Met vriendelijke groet,

Ina Hilbrants,        Alian Spelde,       Ans Grimbergen,        Dirk Klamer,

CDA                         D66                       PvdA                            ChristenUnie     

Eén reactie op “Politici Veendam schrijven open brief aan inwoners”

  1. Bah, wat een misselijkmakende ikke-ikke en de rest kan stikke-mentaliteit van Gemeentebelangen(?), VUK en SP. Bovendien met oogkleppen op alleen kijkend naar een vermeend kortetermijneigenbelang. Wíj zijn nú gezond, doen het nú beter dan de buren dus laat die maar lekker stikken. Het gaat om, enfin wat de andere partijen hierboven schrijven, dat je op de langere termijn gezond blijft als gemeente én als regio, en gezien de toenemende én complexere taken kun je dat alleen als een grotere, regionaal logisch samenhangende (zelfstandige!) gemeente. Inderdaad; een gemeente Veenkoloniën. Of wil je als Veendam-pje klein duimpje alleen achterblijven straks tussen de omliggende gefuseerde grotere gemeenten? Net als de andere eigenwijze gemeenten in het noorden: Harlingen en Dantumadiel? Word s.v.p. op tijd wakker en neem een verstandig besluit, voor het te laat is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.-advertenties-