Direct naar de inhoud.

Meeste afspraakbanen in Groningen en Noord-Drenthe

  • door:
  • op:
.

STADSKANAAL – Het aantal banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking is tussen 2013 en 2017 in onze arbeidsmarktregio toegenomen tot een record van 3044. Hiermee realiseren Groningen en Noord-Drenthe veruit de meeste afspraakbanen van heel Nederland.

Johan Hamster, voorzitter van de subregio Oost van de arbeidsmarktregio Werk in Zicht: ‘Onze regio kent veel mensen met een arbeidsbeperking. Het is mooi om te zien dat onze werkgevers daar oog voor hebben én het mogelijk maken dat er voor deze werkzoekenden voor wie meedoen niet altijd vanzelfsprekend is, een plek is in hun organisatie”.

In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben de sociaal partners en de overheid afgesproken zich extra in te zetten om 125.000 banen te creëren voor werkzoekenden met een arbeidshandicap. In 2017 moesten dat er landelijk 33.000 zijn, waarvan 1500 in onze arbeidsmarktregio. Werkgevers in Groningen en Noord-Drenthe hebben dus samen al twee keer zoveel mensen werk geboden dan het streefcijfer. De extra aandacht vanuit sociale partners en het samenwerkingsverband Werk in Zicht hebben hier aan bijgedragen. Er zijn extra regelingen in het leven geroepen, waardoor de werkgevers worden ontlast en financieel gecompenseerd. Evenementen zoals afspraaklunches leveren goede resultaten op. Hier ontmoeten werkgevers en werkzoekenden elkaar op informele wijze.

Roeland van der Schaaf, bestuursvoorzitter van de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe: “Ik ben ontzettend trots dat er meer dan 3000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking zijn gerealiseerd in onze arbeidsmarktregio. Deze banen zijn hard nodig om iedereen mee te laten doen, ook voor diegenen waarvoor meedoen niet altijd vanzelfsprekend is. Het grootste compliment is aan de werkgevers die zich hiervoor hard maken. Als bestuursvoorzitter ben ik blij dat we hier als overheid aan bijdragen door informatie te verstrekken, kandidaten voor te dragen en bedrijven te adviseren. Een speciaal Afspraakbanenteam heeft zich hier hard voor ingezet.”

De werkgevers worden bij de realisatie ondersteund door Werk in Zicht. Dit is het samenwerkingsverband van de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Hierin werken 24 gemeenten, UWV en acht SW-bedrijven samen aan een arbeidsmarkt waar iedereen meedoet.

Naast afspraakbanen kunnen werkgevers bij Werk in Zicht ook terecht voor andere personele vraagstukken, zoals het opleiden van vakmensen of het maken van een gratis bedrijfsscan voor een advies over hoe het personeelsbeleid toekomstbestendig wordt. www.werkinzicht.nl-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal