Direct naar de inhoud.

30 jaar Werkgroep Prehistorie

  • door:
  • op:
Foto: Het begin: Henny Groendijk (r) en John Smit bekijken een vindplaats.

VEENDAM – In de aanloop naar de tentoonstelling ‘In de ban van de Steentijd: 30 jaar Werkgroep Prehistorie’ is er op woensdag 7 maart een lezing door Henny Groenendijk. Zelden ondergingen de Groninger Veenkoloniën zo’n grote opknapbeurt als met de herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, die in 1979 via een speciale wet tot stand kwam.

Oud-provinciaal archeoloog Henny Groendijk blikt terug. De avond begint om 20.00 uur.

 

 

In de tentoonstelling ‘In de ban van de Steentijd, 30 jaar Werkgroep Prehistorie’ wordt terug gekeken op bijna dertig jaar opgravingsgeschiedenis en de meest bijzondere resultaten daarvan.

De doelstellingen van de Werkgroep Prehistorie van het Veenkoloniaal Museum waren: ‘Op zowel wetenschappelijke, als leerzame wijze bezig zijn met de pre- en protohistorische archeologie van het veenkoloniale gebied en de randzones.’ Een statische omschrijving van een werkgroep die jarenlang met veel enthousiasme opgravingen verrichtte in de Groninger Veenkoloniën en daarbuiten. Een werkgroep die lang onder leiding stond van de bezielde archeoloog John Smit. Een werkgroep ook die landelijk in aanzien stond en als voorbeeld werd gezien in Ost-Friesland. Van 1983 tot en met het jaar van zijn overlijden in 1997 was John Smit de belichaming en de stuwende kracht achter het archeologisch onderzoek in de Veenkoloniën. Veel boeren zullen zich waarschijnlijk de lange, ietwat gebogen gestalte nog herinneren die de kale akkers afstruinde op zoek naar oude bewoningssporen, omringd door zijn mensen van de Werkgroep Prehistorie.

De werkgroep bleef ontredderd achter, maar krabbelde met steun van provinciaal archeoloog Henny Groenendijk weer op. Er vonden nog diverse bijzondere opgravingen plaats en de Werkgroep Experimentele Archeologie kreeg bij de Heemtuin onderdak. Totdat veranderde wetgeving het zoeken met amateurarcheologen bijna onmogelijk maakte. Ook de telkens terugkerende vernielingen aan met veel liefde door onder andere Roelie Meijer opgebouwde hutten bij de Heemtuin, ondermijnde het enthousiasme en de energie van de groep. De werkgroep inventariseert nog steeds de oude vondsten, die uiteindelijk zullen worden ondergebracht in het centraal Archeologisch depot te Nuis. John Smit en de Werkgroep Prehistorie brachten de Steentijd terug in de regio en verlengde Anthony Winkler Prins’ historie van wild, woest en ledig’ met tienduizenden jaren.

Veenkoloniaal Museum, Museumplein 5, Veendam (0598) 36 42 20 – info@veenkoloniaalmuseum.nl – Kijk voor informatie op www.veenkoloniaalmuseum.nl-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal