Direct naar de inhoud.

Vereniging ‘Parels in het Veen’ opgericht

  • door:
  • op:
Prachtig Veenkoloniën (archieffoto – BJ Brinkman)

STADSKANAAL – Bijna twee jaar geleden namen twee oud burgemeesters, Trientsje Slagman en Jur Stavast het initiatief om “bezitters van erfgoed in de Drentse en Groningse Veenkoloniën” met elkaar in contact te brengen. Vorige week hebben drie inwoners van dit gebied de Vereniging Parels in het Veen opgericht. In de aanloop is er regelmatig overleg en afstemming geweest met vertegenwoordigers van de Historische Vereniging Nieuw Buinen, Glasverzameling Brands, het Keramisch Museum Goedewagen, Museum Musica, Philipsmuseum, de STAR, Stelmakerij Wever , stichting Jatrie en het Streekhistorisch Centrum.

Adviseurs

De oprichting van deze vereniging is begeleid door adviseurs van de Koninklijke Heidemij: Johan Dijk, Lione DuPied en Marlon Busstra. De oprichting van deze vereniging is bijzonder. Voorzitter Jan Haikens; “De geschiedenis van het Veenkoloniale gebied gelegen aan beide kanten van de Semslinie verbindt beide provincies en de grensgemeenten”. Secretaris Helen Kaemink, “Met behulp van deze vereniging willen we de samenwerking tussen verschillende Erfgoedpartners bevorderen. Dat kan op zeer veel terreinen. Het afgelopen jaar heeft een studente van de Hanzehogeschool, Shirley Viswat, een rapport geschreven over de mogelijkheden met nieuwe media om deze samenwerking te versterken”. Penningmeester Jaap Duit: “Middels deze vereniging gaan we nu proberen via fondsen en subsidieregelingen middelen te krijgen om deze samenwerking vorm en inhoud te geven. Zonder startkapitaal kunnen we niks.

Beleidsplan

Veenkoloniën vanuit de lucht (archieffoto)

Het bestuur gaat binnenkort aan de slag met het opstellen van een beleidsplan waarin de mogelijkheden en plannen voor samenwerking worden uitgewerkt. Dit plan zal worden voorgelegd aan een aantal potentiele leden van de vereniging. Als voorbeeld van samenwerking en nieuwe ideeën noemen de initiatief nemers de onlangs in gebruik genomen toeristische fietsroute Nieuw Buinen/Buinerveen. “Er zijn meer van dit soort routes te ontwikkelen waarbij de verschillende erfgoedverzamelingen bezocht kunnen worden”. Dat vraagt onderlinge afstemming. Een ander voorbeeld: als in 2019 de Dieverdoatsie weer vaarklaar is, willen de stichting Jatrie en de stichting Snikkevaart hun activiteiten gaan bundelen. Jan Haikens: “We willen middels deze vereniging werken aan de versterking van het toeristisch aanbod in de Veenkoloniën. Het welslagen zal afhangen van de bereidheid en het vermogen van Erfgoedpartners en ondernemers om hiermee aan de slag te gaan”.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal