Direct naar de inhoud.

Gemeente Veendam: ‘Niet altijd aansprakelijk voor stormschade’

  • door:
  • op:
F: Peter Panneman

VEENDAM – De storm op zaterdag 27 juni heeft op veel plaatsen schade veroorzaakt door omvallende bomen en afgerukte takken. Ziet u stormschade in de openbare ruimte? Maak hier melding van bij de gemeente.

Schade door bomen of takken

Heeft u schade door een omgevallen boom of een afgewaaide tak? Dan kunt u dit melden bij uw eigen verzekeraar omdat de schade is ontstaan aan een eigendom van u. Dit geldt voor bomen in uw eigen tuin en voor bomen die eigendom zijn van de gemeente.

Aansprakelijkheid

Als de gemeente eigenaar van de boom is, betekent dat niet dat de gemeente ook aansprakelijk is voor de schade die door omgewaaide bomen of vallende takken is veroorzaakt. De gemeente is alleen aansprakelijk als de gemeente de ‘op haar rustende zorgplicht’ heeft verzaakt.

Deze ‘op haar rustende zorgplicht’ is het periodiek verplicht controleren van de bomen die eigendom zijn van de gemeente. Daarbij horen ook de eventuele noodzakelijke maatregelen die de gemeente moet treffen als de bomen in slechte staat verkeren.

Lees ook: Veel schade in Veendam door noodweer-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal