Direct naar de inhoud.

Ambitienota Stadskanaal zit vol pijnpunten

  • door:
  • op:
Theater Geert Teis wordt mogelijk afgestoten door gemeente Stadskanaal  – (F: J. Westerhof, RTV1)

STADSKANAAL – De financiële situatie van de gemeente Stadskanaal blijft de komende jaren zeer zorgelijk. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota eerder dit jaar is daarom afgesproken dat het college alle technische mogelijkheden onderzoekt om verder te bezuinigen. Deze mogelijkheden zijn samengebracht in een aangepaste ambitienota. Duidelijk is dat er pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt om het tekort weg te werken. In 4 achtereenvolgende ombuigingsplannen zijn de afgelopen tien jaar alle voor de hand liggende bezuinigingen al gedaan, hoe moeilijk ze soms ook waren. En er komt al jaren te weinig geld binnen van het Rijk voor de taken op het sociale domein. Een financiële ommekeer is alleen mogelijk als het Rijk de gemeenten reëel gaat bekostigen.

Een stevig pakket

In de concept Ambitienota 2021-2024 is er geen ruimte voor nieuw beleid. Alle aandacht gaat naar de maatregelen om de tekorten tegen te gaan. Deze maatregelen bestaan uit drie groepen: de resterende maatregelen uit de huidige periode (ruim 1 miljoen), de voor het college min of meer acceptabele maatregelen (3,4 miljoen) en mogelijke aanvullende maatregelen (2,3 miljoen). In totaal dus mogelijke maatregelen die een structurele bezuiniging opleveren van ruim 6,7 miljoen. Hoewel de tekorten nagenoeg volledig te wijten zijn aan onze uitgaven binnen het sociale domein (zoals jeugdzorg, Wmo en werk) wordt de dekking voor de tekorten gezocht binnen de volledige breedte van de begroting.

Geert Teis Theater

In het pakket min of meer ‘acceptabele maatregelen’ zitten tenminste 30 bezuinigingsmaatregelen. Onder meer de arbeidsmarkt, welzijn, re-integratie, de bibliotheek en het verhogen van de toeristenbelasting liggen onder het vergrootglas. In de aanvullende maatregelen gaat het bijvoorbeeld over het verder verhogen van de OZB en het versoberen van het minimabeleid, de jeugdzorg en het groenbeleid. Ook is er een reële kans dat het Geert Teis Theater moet worden afgestoten, de bibliotheek dicht gaat en dat er tenminste één van de drie buitenzwembaden moet gaan sluiten.

Besluit in november

Dinsdag spreek de raadscommissie of deze bezuinigingen inderdaad reëel zijn en op 9 november moet de gemeenteraad een pakket hebben vastgesteld als ze een preventief toezicht wil voorkomen. Wethouder Hamster: ‘De maatregelen gaan zeer ver. Een faire oplossing kan alleen van het Rijk komen.’-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal