Direct naar de inhoud.

OLON verdwijnt – NLPO neemt taken over

  • door:
  • op:

HILVERSUM – Met grote meerderheid hebben de lokale omroepen van Nederland afgelopen zaterdag tijdens de ledenvergadering besloten dat er een einde komt aan de Organisatie Lokale Omroepen Nederland (OLON). De OLON behartigde tot 2015 de collectieve belangen van de lokale omroepen, maar had al sindsdien de meeste taken en verantwoordelijkheden aan stichting NLPO overgedragen.

Gert-Jan Weierink, voorzitter vereniging OLON: “Dit is een hele duidelijke en bijzondere markering in de lange geschiedenis van onze sector. Vandaag hebben de leden de laatste stap gezet in het traject dat we vijf jaar geleden zijn gestart met de oprichting van de stichting NLPO. Ik waardeer het besluit dat de leden hebben genomen. We wilden als sector slagkrachtiger gaan opereren. Er is in de afgelopen jaren dan ook werk gemaakt van onze gezamenlijke doelstelling: het verder professionaliseren van de lokale publieke omroepen, voor het versterken van de relevantie en levensvatbaarheid van onze sector. Het is ook een moment om stil te staan bij de rijke geschiedenis die de OLON heeft gekend, met tegelijkertijd het duidelijke signaal en vertrouwen van de omroepen om ons met ambitie en in eenheid op de toekomst te richten. Deze stap geeft eenduidigheid: de NLPO is dé belangenbehartiger van de sector.”

De OLON gaat op in de NLPO

Marc Visch, directeur-bestuurder NLPO: “Wat mij is bijgebleven is dat de omroepen inzien dat er in gezamenlijkheid resultaten zijn behaald in de afgelopen jaren. De lokale omroepen staan opnieuw op de kaart. Kijk naar de maatschappelijke en verbindende rol die de lokale omroep speelt in deze coronacrisis of de recente onderzoeken en oproepen van de Raad voor Cultuur, Raad voor het Openbaar Bestuur en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Ze onderstrepen allemaal het grote belang van de lokale publieke omroep, en ze vragen dan ook dringend extra geld te investeren in de sector. Dat is niet alleen de verdienste van de NLPO, maar vooral de verdienste van de sector als geheel.”

Archieffoto RTV1 – (Rechten B.J. Brinkman)

Met de opheffing van de vereniging OLON wordt de invloed van de omroepen binnen de stichting NLPO geborgd. Zo wordt onder andere het vertegenwoordigende orgaan, het College van Omroepen, verder versterkt en verzwaard en wordt met het formaliseren van klankbordgroepen de banden met de dagelijkse praktijk nog meer aangehaald.

Marc Visch: “Deze sector drijft op gepassioneerde mensen. En het zijn deze mensen die de sector als geheel sterker maken. Zij zijn het die in de haarvaten van de samenleving zitten. Voor ons als stichting is het van belang om die lijnen met de praktijk zo kort mogelijk te houden. Weten wat er speelt, wat er leeft, om te acteren vanuit één stem en draagvlak. Maar ook dat alle stemmen worden gehoord. Ook tijdens de discussie over de opheffing van de OLON ging het er soms vurig aan toe. En dat is wat ons sterk maakt, wat ons verder brengt. Voor mij is – en was – al duidelijk dat de lokale omroep springlevend is, en klaar voor de volgende stap.”

Voor omroepen verandert er met de opheffing van de OLON niets. De meeste taken en verantwoordelijkheden lagen al bij de NLPO. Ze blijven aangesloten bij de NLPO en de dienstverlening blijft onveranderd. Wel gaat de NLPO nu aan de slag met de start van het traject waarbij leden worden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor het CvO of de klankborgroepen.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal