Direct naar de inhoud.

Samenwerken aan de gezondheid van Knoalsters

  • door:
  • op:
Gemeentehuis Stadskanaal (F: BJ Brinkman – RTV1)

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal wil dat er voor inwoners van jong tot oud doorlopend aandacht is voor positieve gezondheid en een gezonde leefstijl; thuis, op de kinderopvang, op school, op de opleiding, op het werk, in de wijk en in het dorp.

De Rijksoverheid heeft op initiatief van staatsecretaris Paul Blokhuis in 2018 een Nationaal Preventieakkoord afgesloten. Het Nationaal Preventieakkoord heeft als doel de Nederlandse bevolking gezonder te maken door een gezonde leefstijl te stimuleren. Er zijn afspraken gemaakt en acties vastgelegd om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Meer dan 70 organisaties hebben zich hieraan gecommitteerd.

Gezond leven in Stadskanaal
In Stadskanaal wil de gemeente een Lokaal Preventieakkoord opstellen. Dit akkoord ligt in het verlengde van het Nationaal Preventieakkoord, maar formuleert ook de eigen ambities uit het gezondheidsbeleid. We beginnen niet bij nul. Er zijn al heel veel goede initiatieven. Daar sluiten we zoveel mogelijk bij aan: ‘Veel gaat goed en samen wordt het (nog) beter’. Tegelijkertijd streven we ernaar preventie meer onderdeel van het leven te maken. Een gezonde leefstijl moet gemakkelijk en gewoon worden. Waar je ook bent. Om dat te bereiken willen we meer in samenhang werken en organiseren, samen met anderen. Door bijvoorbeeld ook achterliggende problemen van mensen aan te pakken. Denk aan schulden, werkloosheid of eenzaamheid.

Samen aanpakken
“We willen de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord vertalen naar een concrete, lokale aanpak. We organiseren daarom dit voorjaar twee digitale sessies met relevante partijen om afspraken te maken hoe wij aan de slag gaan met de thema’s (over)gewicht, bewegen en roken, waarbij ook wordt aangehaakt bij het Sportakkoord Stadskanaal en de Omgevingswet”.

“Ook als inwoner kunt u aangeven wat u belangrijk vindt om op te nemen in het Lokaal Preventieakkoord. Dat willen we doen door u drie open vragen te stellen. Binnenkort maken we bekend hoe we dit gaan doen. Eind april moet het Lokaal Preventieakkoord klaar zijn zodat het kan worden ingediend voor subsidie”, aldus een woordvoerder.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal