Direct naar de inhoud.

Hunebedhoofdstad in een nieuwe jasje

  • door:
  • op:
Online bijeenkomst Borger Hunebedhoofdstad

BORGER – Vorige week werd het ‘Samenwerkingsdocument Werkgroep Borger Hunebedhoofdstad’ ondertekend door de Stichting Dorpsbelangen Borger, de Ondernemersvereniging Borger en de Stichting Bestemming Borger-Odoorn. De ondertekening vond plaats tijdens een online bijeenkomst, waarbij ook de burgemeester en twee wethouders aanwezig waren.

 Werkgroep

Met de ondertekening is Borger als Hunebedhoofdstad, nieuw leven ingeblazen. Uitgangspunt van de werkgroep is om Borger aantrekkelijk, leefbaar en dynamisch te houden. Een fijne plek om te wonen, te recreëren en te ondernemen. Door de samenwerking kunnen de partijen elkaar versterken en gebruik maken van elkaars expertise. De gemeente Borger-Odoorn en het dorp Borger in het bijzonder, zijn zeer aantrekkelijk voor- en  afhankelijk van het toerisme. De werkgroep heeft zich ten doel gesteld om samen met inwoners en ondernemers te onderzoeken hoe de toeristenstroom beter gereguleerd kan worden. Dit, om overlast te voorkomen. “Door als eenheid op treden, zijn de lijnen kort en kan er in drukke tijden adequaat actie genomen worden”, aldus Erik Kramer, voorzitter van Stichting Dorpsbelangen Borger. De werkgroep wordt hierbij ondersteund door de gemeente.

 Steun gemeente

De werkgroep waardeerde het zeer dat ook een deel van het gemeentebestuur van de gemeente Borger-Odoorn  aanwezig was bij de ondertekening. “Het is fantastisch dat dit initiatief, opgepakt door deze drie belangenverenigingen, tot dit resultaat heeft geleid. Het is een goed voorbeeld van onderlinge samenwerking aan gemeenschappelijk belang”,  aldus Burgemeester Jan Seton. “Als gemeente steunen we graag dergelijke initiatieven.”

Ook wethouder Nynke Houwing stak de werkgroep een hart onder de riem. “Dat deze drie partijen elkaar gevonden hebben in de werkgroep is waardevol en biedt Borger  veel kansen.” Wethouder Niek Wind kijkt uit naar de vervolggesprekken tussen de gemeente en de werkgroep. ”Deze werkgroep is een nieuwe, stevige gesprekspartner voor de gemeente . We kunnen elkaar versterken.”

 Website en Facebook

Via de vernieuwde website www.hunebedhoofdstad.nl en de facebookpagina informeert de werkgroep Borger Hunebedhoofdstad inwoners, ondernemers en toeristen over de activiteiten en ontwikkelingen in het dorp. Daarnaast gaat de werkgroep graag in gesprek met verschillende doelgroepen. Iedereen  is uitgenodigd  om vragen te stellen of opmerkingen en suggesties in te brengen via het contactformulier op de site.

Historie Borger Hunebedhoofdstad

Een aantal jaren geleden is bij een groep enthousiaste vrijwilligers het idee ontstaan om Borger als Hunebedhoofdstad op de kaart te zetten. Destijds is er een website opgezet en is er een logo ontworpen. Helaas is het idee daarna in de ijskast beland en werd het stil. In 2019 heeft de gemeente Borger-Odoorn een centrummanager aangesteld. Deze heeft aanbevelingen gedaan voor een samenwerkingsvorm waarbij afstemming plaatsvindt tussen de inwoners, ondernemers, de toeristische sector en de gemeente. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Werkgroep Hunebedhoofdstad.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal