Direct naar de inhoud.

Wmo cliënten in Stadskanaal tevreden over ondersteuning

  • door:
  • op:

STADSKANAAL – Inwoners van de gemeente Stadskanaal die gebruik maken van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn tevreden over de ondersteuning die ze krijgen. Dit blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek die vorig jaar gehouden is. Ruim 40% van de cliënten vulde de enquête in. 

Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Zo kunnen ze een beeld krijgen van wat cliënten die gebruik maken van de Wmo van de kwaliteit van de hulp en ondersteuning vinden.

Positief

Van de ondervraagden maakte de meeste mensen gebruik van een scootmobiel of een rolstoel als hulpmiddel. En 93% gaf aan de gevraagde hulpmiddelen ook daadwerkelijk te hebben ontvangen. Het overgrote deel van de deelnemende Wmo-cliënten heeft positieve ervaringen met de ondersteuning in de gemeente Stadskanaal. Ruim 80% ervoer het contact met de gemeente als positief en bijna 90% vond de geboden zorg passend en van goede kwaliteit. Zo’n 85% gaf aan dat men zich door de ondersteuning beter zelf kon redden en door de zorg een betere kwaliteit van leven ervoer.

Taxi-pas

Naast de positiviteit zien de mensen, die deelnamen aan de enquête, ook enkele verbeterpunten. Zo waren er klachten over de taxi-pas, de vele persoonswisselingen bij de huishoudelijke hulp of had men andere verwachtingen wat betreft de huishoudelijke hulp. Enkele deelnemers zouden het dan ook fijn vinden als er een goede klik zou zijn met de huishoudelijke hulp en van tevoren kennis zou kunnen maken. Ook zou men graag één vast aanspreekpunt bij de gemeente willen hebben.

“Daar waar mogelijk worden deze punten door de gemeente aangepakt”, zo laat de gemeente Stadskanaal weten.

 -advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal