Direct naar de inhoud.

Tekort Stadskanaal veel kleiner dan gedacht: van 7 miljoen naar 9 ton

  • door:
  • op:
.

STADSKANAAL – Het tekort van de gemeente Stadskanaal over 2020 is veel kleiner dan oorspronkelijk was begroot. Hield Stadskanaal rekening met een tekort van een kleine 7 miljoen euro, dat is nu vastgesteld op 943.000 euro.

Dat tekort wordt gedekt door dit bedrag te halen uit de reservepot Verkoop Aandelen Essent. Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) noemt verschillende oorzaken voor het lagere bedrag.

Geen leerlingen

‘Het werkvoorzieningsschap Wedeka heeft een stevige coronacompensatie ontvangen, dat scheelt Stadskanaal zo’n twee miljoen euro’, zegt hij. ‘Verder hebben we geld overgehouden uit de verkoop van grond, hebben we coronamiddelen van het Rijk ontvangen en hebben we geld overgehouden wat niet is uitgegeven. We hoefden door corona bijvoorbeeld een tijdlang geen leerlingen te vervoeren, terwijl dat wel was begroot.’

Stadskanaal kon het tekort over 2020 niet eerder bijstellen, zegt Hamster, omdat er rond Wedeka lange tijd onduidelijkheid bestond.

‘Dat werd pas laat in het lopende jaar duidelijk. In december was het nog erg spannend bij Wedeka door een corona-uitbraak in het bedrijf. Voor hetzelfde geld had het miljoenen gekost als Wedeka door deze uitbraak producten niet kon leveren. Dat was gelukkig niet het geval. Eerder bijsturen was dan ook niet mogelijk.’

Tekort van 7,3 miljoen

Voor Stadskanaal valt de financiële schade voor 2020 dus mee. De problemen zijn nog niet verdwenen, want voor 2021 heeft Stadskanaal een tekort van 7,3 miljoen euro begroot. Daar is geen oplossing voor, terwijl de toekomst ook nog onzeker is.

Staatsecretaris Paul Blokhuis kondigde onlangs aan dat gemeenten voor 2022 1,3 miljard euro voor de jeugdhulp ontvangen. Jeugdhulp is voor Stadskanaal, naast werkvoorzieningsschap Wedeka, één van de andere grote kostenposten. Hamster durft niet te zeggen welke impact dat op de begroting van Stadskanaal heeft.

‘Voor de jaren daarna is nog niets opgelost’, zegt Hamster. ‘We zijn daarbij afhankelijk van een nieuw kabinet. ‘Het is een goede stap, maar er moet meer gebeuren willen gemeenten op een acceptabele manier kunnen besturen.’

Jeugdhulp

Ondertussen heeft Stadskanaal beter inzichtelijk waar de miljoenen voor de jeugdhulp heen gaan. ‘In een tussenevaluatie van een paar maanden geleden zagen we steeds beter waar het geld wegloopt. Voor een deel kunnen we beter sturen op de uitgaven, maar ongeveer tweederde van de indicaties voor jongeren die recht hebben op jeugdzorg wordt door medisch specialisten en instellingen gedaan, soms ook op last van de rechter. Daar hebben we geen invloed op.’-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal