Direct naar de inhoud.

Borger-Odoorn wil wachttijd huurwoning verkleinen, maar zoekt voorlopig niet naar corporatie die wil bouwen

  • door:
  • op:
Wethouder Nynke Houwing | Foto: Gemeente Borger-Odoorn

BORGER-ODOORN – De gemiddelde wachttijd voor een huurwoning in de gemeente Borger-Odoorn ligt op dit moment op 3 jaar en 11 maanden. Wethouder Nynke Houwing wil dit zo snel als mogelijk verkleinen, maar ziet op dit moment dat de corporaties niet bouwen.

In een memo van het college aan de gemeenteraad valt te lezen dat de wachttijd ongewenst is. Meer betaalbare woningen zijn hard nodig om de wachtlijsten te verkorten, maar naast de talloze ‘gewone’ woningzoekenden neemt de vraag van speciale doelgroepen toe. ‘Het liefst wil je helemaal geen wachtlijst. Wat ideaal is, is moeilijk aan te geven. We werken eraan om de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden,’ zo laat Houwing aan RTV1 weten.

Begrip voor corporaties

De wens om helemaal geen wachtlijst te hebben lijkt voor de komende jaren een utopie. Mede doordat de corporaties Lefier en Woonservice in Borger-Odoorn uitgaan van vergrijzing en dus niet bouwen. De wethouder heeft begrip voor deze opvatting van de corporaties. ‘Ze zien zich geconfronteerd met een enorme verduurzamingsopgave. Daar wij als gemeente zelf nieuwbouw toevoegen bekijken we wel of de woningbouwcoöperaties toch ook niet huurwoningen kunnen toevoegen. Hier maken wij prestatieafspraken over met elkaar.’

Benaderen andere corporatie

In het memo wordt ook gerept over het benaderen van een andere corporatie mochten Lefier en Woonservice helemaal niet willen bouwen. Op dit moment is de gemeente daar in ieder geval nog niet mee bezig. ‘Wij zijn niet voornemens om een andere corporatie te benaderen zolang wij in goed gesprek en overleg zijn met de coöperaties binnen onze gemeente. Het memo geeft slechts de mogelijkheden aan naar aanleiding van vragen uit de raad.’

Tempo maken met nieuwe woonvisie

Wel ziet Houwing dat het belangrijk is om nu zo snel als mogelijk een nieuwe woonvisie vast te stellen met de raad. In de oude wordt namelijk nog uitgegaan van krimp en dus is de opvatting van de corporaties te begrijpen. ‘Het snel vaststellen van de woonvisie is om meerdere redenen belangrijk. De woonvisie vormt de basis voor de prestatieafspraken die we met de corporaties maken. Nu heeft het college zich uitgesproken, mede op basis van de groeiende vraag naar woningen, om de kansen die de huidige markt biedt te pakken en te gaan voor groei. Om hierover het goede gesprek te voeren met de corporaties is een actuele woonvisie wel noodzakelijk.’

Daarnaast kijkt Houwing naar commerciële mogelijkheden. ‘Als de commerciële sector met een serieus voorstel komt zullen we dat zeker in overweging nemen.’ Ook is ze met de BOCE gemeentes en de provincie in gesprek. ‘Daarin hebben we het over alle vraagstukken aangaande de woningmarkt. Daar waar mogelijk en wenselijk trekken we met elkaar op of stemmen we af.’-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal