Direct naar de inhoud.

Refaja sluit 2011 positief af

  • door:
  • op:

Stadskanaal – Het resultaat is positief beïnvloed door afwikkeling van oude vorderingen…

In 2011 heeft het Refaja ziekenhuis een gerealiseerd (geconsolideerd) resultaat behaald van €1.003.421 (2010 €791.961). Dit resultaat is vooral positief beïnvloed door afwikkeling oude jaren 2008 t/m 2010 na overeenstemming met zorgverzekeraars. Ook het weerstandsvermogen (eigen vermogen/ omzet) van het Refaja ziekenhuis is ultimo 2011 (circa 13,6%) gestegen ten opzichte van ultimo 2010 (circa 11,6%).

Het jaarresultaat 2011 is negatief beïnvloed door een bij de verwachting achterblijvende productiegroei van 0,3% (ten opzichte van ca. 5% in 2010) en een hoger dan gemiddeld ziekteverzuim. Om het ziekteverzuim te verminderen zijn in 2012 maatregelen genomen.

Ook blijkt uit de jaarrekening dat de liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden) nagenoeg gelijk is aan 2010 en dat de solvabiliteit (eigen vermogen/ balanstotaal) licht is verbeterd ten opzichte van 2010 (13,1% ten opzichte van 12,4%).-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal