Direct naar de inhoud.

Stichting Platform Storm komt met presentatie gezondheid & windturbines

  • door:
  • op:

wind-turbines-DrentheBUINERVEEN – Op woensdagavond 20 november organiseert Stichting Platform Storm een informatie avond over de gevolgen voor de gezondheid door het wonen in de nabijheid van windturbines voor zover deze tot nu toe bekend zijn. Stichting Platform Storm maakt zich ernstige zorgen over de komst van het grootschalige windindustrie vanwege de alarmerende berichten over de volksgezondheid die momenteel uit de hele wereld komen en zich begonnen te manifesteren sinds het in werking treden van nabij gelegen windturbines.

Platform Storm: “De grootte van het windturbineproject welke men hier gepland heeft is ongekend in de bebouwde omgeving van Europa. In Amerika en Australië is al veel onderzoek gedaan naar deze materie, naar aanleiding van verslechterde gezondheid van direct omwonenden van dergelijke parken. Meestal was in deze gevallen sprake van een aanzienlijke kleinere hoeveelheid windturbines en waren de betreffende windturbines minder MegaWatt dan degene die ze bij ons gepland hebben. De goed onderbouwde uitkomsten willen wij u in een compacte presentatie aanbieden op deze avond”, aldus de woordvoerder van Platform Storm.

Mariana Alves-Pereira
Mariana Alves-Pereira

Daarnaast krijgt u algemene informatie en is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan deskundigen, waaronder gastspreekster Mariana Alves-Pereira. Zij heeft 30 jaar onderzoek gedaan naar de effecten van laag frequent geluid op de gezondheid van mens en dier en heeft de link gelegd met de ziekteverschijnselen die bij de windturbines optreden. Deze avond is vrij toegankelijk voor een ieder die zich verder wil informeren over de gezondheidsaspecten met betrekking tot windturbines.

Dorpshuis de Viersprong, Hoofdstraat 1, Buinerveen. Zaal open 19:00 start avond 19:30.  De avond wordt  mede mogelijk gemaakt door de Werkgroep woon- en leefomgeving van Stichting Platform Storm met o.a.: Janet Holtkamp, acupuncturist/fysiotherapeut. Harry Bulk, arts en Jan van Ingen Schenau, arts-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal