Stadskanaal: 105.3FM | Veendam: 106.9FM | TV Kanaal 1458 KPN |TV kanaal 42 Ziggo | TV kanaal 25 SKV

Biovergister Stadskanaal kampt nog steeds met stankoverlast

biovergister StadskanaalSTADSKANAAL – Voor 1 juni 2014 moest Bio Energie Stadskanaal maatregelen treffen om de stankoverlast in te dammen. Dat is niet gelukt. Volgens Joop Westerveld van de biovergister is er wel de wil maar is de financiering voor de aanpassing nog niet rond. Het gaat om een extra investering van 300.000 euro. Technisch is het dus geen probleem.

Wethouder Peter Gelling (GBS) zegt dat begin deze maand nieuwe snuffelmetingen zullen plaatsvinden omtrent de emissie en geur-uitstoot van de vergister langs de Van Boekerenweg. De uitkomst hiervan is bepalend voor de toekomst van de vergister die onder meer energie levert aan het Refaja ziekenhuis.

Vorig jaar hadden omwonenden geklaagd over misselijkmakende en een penetrante geur van de vergister. Als de wind vanuit het noordwesten komt is deze geur zelfs te ruiken tot in de wijken Waterland en Maarswold.
De stank is (volgens de GGD) niet schadelijk voor de volksgezondheid. Het zou vooral gaan om de uitstoot van H2S. Dit is de chemische aanduiding voor waterstofsulfide of zwavelwaterstof. Wanneer deze stof vrijkomt, is dat niet gevaarlijk voor de gezondheid. Wel blijft de stank van rotte eieren waarneembaar. De gassen die bij een biovergister wel een acuut gevaar kunnen opleveren zijn methaan, kooldioxide en blauwzuurgas.

Geplaatst door

Vrijwilliger/redactie/advisor bij RTV1

4 Reacties op “Biovergister Stadskanaal kampt nog steeds met stankoverlast

 1. Rond.Hummel

  Waterstofsulfide – Wikipedia – http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Waterstofsulfide

  Bij te lange inademen gevaarlijk voor gezondheid.

 2. Richard .Hummel

  Waterstofsulfide – Wikipedia – http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Waterstofsulfide

  Niet gezond

 3. Richard Hummel

  Wat is H2S en waarom is H2S gevaarlijk?

  Waterstofsulfide wordt ook wel aangeduid met H2S. Soms wordt de verouderde term zwavelwaterstof gebruikt voor deze stof. H2S is een giftig gas dat een sterke geur heeft. Deze sterke geur lijkt op de geur van rotte eieren. Hierdoor is H2S herkenbaar. De herkenbaarheid van de geur van H2S is alleen maar bij zeer lage concentraties door een mens waar te nemen. Bij hoge concentraties of langdurige blootstelling kan men de geur van H2S minder goed waarnemen omdat dan de intensiteit van de geurgevoeligheid achteruit gaat.

  De geur van rotte eieren waardoor H2S in lage concentraties kan worden waargenomen ontstaat door het rottingsproces van organische stoffen die zwavelhoudend zijn. Voorbeelden van deze organische stoffen zijn eiwitten die methionine en cysteïne bevatten. Deze stoffen kunnen voorkomen in de aardbodem. Hierdoor kan H2S in aardgas aanwezig zijn. Waterstofsulfide kan echter ook voorkomen in darmgassen, afvalwaterinstallaties en rioleringen. H2S is giftig wanneer deze stof wordt ingeademd door mensen en dieren. Zelfs wanneer lage concentraties van deze stof worden ingeademd over een lange periode is waterstofsulfide gevaarlijk. De concentratie van een H2S wordt aangeduid in ppm.

  Wat is ppm?
  De concentratie van H2S en andere stoffen wordt aangeduid in ppm, dit is een afkorting die staat voor Parts per million. Als men het heeft over een concentratie van 1 ppm bedoelt men dat de verhouding van de stof ten opzichte van het totaal 1 op de miljoen delen is. Vaak wordt dit aangeduid in massa. Een ppm is ten opzichte van een totale massa zeer klein, het is één duizendste deel van een promille.

  Effecten bij verschillende concentraties H2S
  De schadelijke effecten die ontstaan bij blootstelling aan H2S nemen toe naarmate de H2Sconcentratie hoger is. Hoe hoger de ppm hoe schadelijker H2S voor levende wezens in de directe omgeving is. Een zeer hoge concentratie van H2S kan zelfs leiden tot een directe dood bij inademing. Ook de duur of periode waarin men is blootgesteld aan H2S is van invloed op de schadelijke effecten. Hieronder is een overzicht weergegeven van de concentratie van H2S en de gevolgen daarvan voor een mens.

  0,1 ppm. De geur is voor mensen waarneembaar.
  5,0 ppm. Sterke geur die op de geur van rotte eieren lijkt.
  50 ppm . Er ontstaan fysieke klachten in de vorm van ontsteking en irritatie van de ademhalingsorganen.
  100 ppm. De ademhalingsproblemen worden heviger. Men begint met hoesten en krijgt een onregelmatige ademhaling. Hierbij kan men ook speeksel en slijm opgeven. Daarnaast wordt men vermoeit en slaperig. De ogen en ademhalingsorganen gaan nog meer irriteren. Er kunnen bloedingen ontstaan. Bloodstelling aan een H2Sconcentratie tussen de 8 en 24 uur kan de dood tot gevolg hebben.
  200 ppm. Ademhaling wordt moeilijker. Bovenstaande effecten zijn aanwezig en heviger. Daarnaast kan men ook lichtschuw worden. Bloedingen kunnen ontstaan en de dood kan bij een voortdurende blootstelling intreden tussen de 8 en 24 uur. Moeilijke ademhaling, lichtschuw. Bloedingen met dood tot gevolg bij blootstelling 8-24 uur.
  250 ppm. Bovengenoemd effecten worden heviger. Men krijgt meer last van vermoeidheid en moeizame ademhaling. Daarnaast krijgt men pijn in de neus en andere ademhalingsorganen. Ook kunnen er tranen worden gevormd. Een H2S concentratie van 250 ppm kan de dood tot gevolg hebben wanneer men tussen de 4 en 8 uur aan deze concentratie is blootgesteld.
  500 ppm. Het lichaam van een mens reageert hevig op deze concentratie. De gevolgen zijn hevig hoesten. Er ontstaan hartkloppingen en de ademhaling begint te haperen. Men voelt zich ernstig verzwakt en duizelig. Hierbij kan men over het hele lichaam rillingen vertonen. Er ontstaan uiteindelijk bloedingen en bij een voortdurende blootstelling tussen een 0,5 en 1 uur zal men sterven.
  800 ppm. Men raakt bij deze H2S concentratie bewusteloos. De door zal intreden binnen twee minuten.
  1000 ppm. Bij deze concentratie zal men onmiddellijk bewusteloos raken en zal men meteen sterven.
  Veilig werken in H2S gebieden
  Bovenstaande concentraties van H2S maken duidelijk dat deze stof zeer gevaarlijk is voor mensen en andere levende wezens. H2S is een stof die in bepaalde concentraties voor een bepaalde duur ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid van de persoon die er aan blootgesteld is. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om zich op alle mogelijke manieren in te zetten voor de veiligheid van de werknemers en andere personen die op de werkplek aanwezig kunnen zijn. In gebieden of werklocaties waar H2S voor kan komen moeten werknemers een aanvullende cursus krijgen van hun leidinggevende of een andere instantie. De cursus veilig werken in H2S gebieden kan door verschillende opleidingsinstanties worden aangeboden. Tijdens deze cursus leren cursisten H2S herkennen en leren ze waar het voor kan komen. De eigenschappen van H2S en de herkenning van H2S op locatie komt ook aan de orde. Hierdoor leren cursisten hoe ze de aanwezigheid van H2S kunnen opmerken zodat ze tijdig veiligheidsmiddelen kunnen gebruiken. Het gebruik van gasdetectieapparatuur komt hierbij aan de orde. Ook leren cursisten tijdens de cursus veilig werken in H2S gebieden wat ze moeten doen tijdens een gasalarm of wat ze moeten doen als H2S vrijkomt. Hierbij komt onder andere het gebruik van adembescherming aan de orde. Het volgen van een cursis veilig werken in H2S gebieden is verplicht voor iedereen die op de werkplek met H2S in aanraking kan komen.

  kijk ook op http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstofsulfide

 4. Annemarie Rombouts

  Ook de website van de Australische overheid liegt er niet om (http://www.npi.gov.au/substances/hydrogen-sulfide/health.html):

  Description

  Collapse, coma and death from respiratory failure may come within a few seconds after one or two inspirations, at high levels (concentrations of 1000 to 2000 parts per million). Concentrations of 100 to 200 parts per million for one to eight hours may cause sleeplessness, blurred vision, haemorrhage and death. Lower concentrations may irritate the eyes, nose and throat (5 to 50 parts per million). Following an exposure there may be headaches, dizziness, and nausea. Repeated exposures may cause headaches, anorexia, insomnia, paralysis, meningitis, psychic troubles, slowed heart rate, bronchitis and a grey-green line on the gums.

  Entering the body

  Hydrogen sulfide can enter the body when a person breathes air containing hydrogen sulfide. This is most common for people who work in areas of higher exposure or near to facilities where hydrogen sulfide are used or produced.

  Exposure

  Workers in the industries that use or produce hydrogen sulfide are most at risk of exposure. Consumers can be exposed to hydrogen sulfide by exposure to air from production and processing facilities that use or produce hydrogen sulfide such as mining operations, chemical processing facilities, oil and gas extraction operations, electric power plants, pulp and paper mills, and other producers of to hydrogen sulfide.

  Health guidelines

  Worksafe Australia:
  For hydrogen sulfide, it is allowable for workers to be exposed to concentrations of 10 parts per million, averaged over an eight hour workshift, with the exposure not exceeding 15 parts per million. Worksafe Australia reports hydrogen sulfide is very toxic by inhalation.

  Australian Drinking Water Quality Guidelines (NHMRC and ARMCANZ, 1996):
  Aesthetic: Maximum of 0.05 mg/L (i.e. 0.00005 g/L).

  Al met al lijkt me het duidelijke taal…

  “Vraag: bestaat er kans op een opstapelingseffect?”

  Dit wordt op wikipedia vermeld: Het kan alleen in zeer lage concentraties door de geur worden waargenomen maar bij langdurige blootstelling of hoge concentraties gaat de intensiteit van de sensatie achteruit. Door de giftigheid ervan is het inademen van ook lage concentraties waterstofsulfide gedurende langere tijd gevaarlijk. Het antwoord op je vraag lijkt me dus JA.

  In dit artikel wordt gesproken over de gevolgen van herhaaldelijke blootstelling:

  Chronic exposures cause health problems, too. A chronic exposure results is one that occurs over a long time interval, and usually at a low concentration. Several published research studies have concluded that chronic exposure to hydrogen sulfide can result in adverse human health effects ranging eye irritation, a sore throat and cough, shortness of breath, and fluid in the lungs. These symptoms will usually subside within a few weeks, but other changes such as memory problems may occur. Inhaling H2S on a long-term basis may result in fatigue, loss of appetite, headaches, irritability, poor memory, and dizziness.6

  Since H2S is a gas, the primary route of exposure is by breathing air containing it. The concentration of H2S in the air you breathe ranges generally from about 0.11ppb (parts per billion, 1000 ppb = 1 ppm) to 0.33 ppb. If you are exposed to H2S on your job, the exposure concentration can be much higher.

  Bron: http://daq.state.nc.us/toxics/studies/H2S/H2S_Health_Effects.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.