Direct naar de inhoud.

Keukentafelgesprekken, wat nu? ReumActief & Gehandicaptenplatform helpen

  • door:
  • op:

hhulpSTADSKANAAL – Op 5 februari 2015 wordt o.a. door Patiëntenvereniging ReumActief en Gehandicaptenplatform Stadskanaal in de Stobbe in Musselkanaal een informatieve bijeenkomst georganiseerd over de Huishoudelijke Hulp en WMO 2015. Cliënten/zorgvragers, ouderen en mensen met een beperking, thuiszorg-medewerkers, mantelzorgers, belangenorganisaties en andere betrokkenen worden geïnformeerd onder het motto “Keukentafelgesprekken, wat nu?”.

In de te houden keukentafelgesprekken met de gemeente zullen naast de HH1 ook de WMO2015 worden behandeld, waarin de thuishulp, begeleiding op het zelfstandig wonen en het verstrekken van voorzieningen zoals een rolstoel, traplift, aanpassing woningen geregeld wordt.

De landelijke belangenorganisatie Ieder(in), het Gehandicapten Platform Stadskanaal en Advocatuur Klopstra & Volders hebben zich bereid gevonden te spreken over de aangekondigde keukentafelgesprekken en de verslaglegging hiervan. Tevens wordt er uitgelegd hoe u in bezwaar kunt gaan als u het niet eens bent met de beschikking, die volgt op het gesprek. Ook de mogelijke verdere beroepsprocedure en aanverwante zaken komen aan de orde. Zo kan een cliënt met de nodige informatie en praktische kennis goed voorbereid de gesprekken met de gemeente aangaan.

Ieder(in) is de belangenorganisatie die het oudere echtpaar uit de gemeente Dantumadeel juridisch heeft bijgestaan. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 5 februari 2015 in Buurthuis De Stobbe, Akkerweg 2 te Musselkanaal. De zaal is open voor ontvangst vanaf 19.30 uur, waarna de bijeenkomst begint om 20.00 uur en zal eindigen rond 22.00 uur. De toegang tot deze bijeenkomst is gratis.
Wilt u aanwezig zijn dan graag van te voren opgeven bij ReumActief op telefoonnummer 0599-416380 of e-mailadres info@reumactief.info, zodat de organisatoren enigszins weten op hoeveel mensen gerekend kan worden-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal