Direct naar de inhoud.

Regionale conferentie Duurzaam Coöperatief Ondernemen

  • door:
  • op:
Gedeputeerde Eikenaar, burgemeester Kuin en Marcel Nieuwenweg – Symposium duurzaam coöperatief ondernemen in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Donderdagmorgen 23 maart om 10.00 uur werd de regionale conferentie over Duurzaam Coöperatief Ondernemen in het Siepco-gebouw aan de Hendrik Westerstraat te Oude Pekela geopend door Marcel Nieuwenweg. Aanwezig waren zo’n 300 mensen uit de overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Burgemeester Jaap Kuin van Pekela nam na de opening als gastheer het woord:

Hij zei het fijn te vinden om op deze plek met haar rijke historie te bekijken hoe we met elkaar de werkgelegenheid kunnen overwinnen en de onderlinge samenhang met elkaar versterken. Hij merkte op dat handen uit de mouwen steken en Pekela precies bij elkaar past.

“Vandaag zijn we hier bij elkaar in een hele mooie omgeving die Pekela groots heeft gemaakt en heel veel heeft gebracht in werkgelegenheid, industrialisatie en ga maar zo door. Dit gebouw werd voor de kartonnage industrie veel gebruikt en is nu door vele vrijwilligers als historische cultureel erfgoed grotendeels opgeknapt en bewaart. Nieuwe activiteiten zijn hierdoor ontstaan en mede mogelijk gemaakt door hennepverwerkingsbedrijf Hempflax”.

De burgemeester vindt dat Coöperatie goed past voor Pekela en de toekomst, en eindigt zijn betoog richting de ondernemer die moet ondernemen, het onderwijs die moet zorgen voor kwaliteit voor de toekomst en de overheid moet vooral faciliteren en niet op iemand anders zijn stoel willen zitten. Dit moet de verbindende factor zijn en daar waar het kan een oliemannetje. Hij spreekt de verwachting uit dat voor Pekela en de Veenkoloniën er een hele mooie toekomst in zicht is. In het bijzonder bedankt hij de HanzeHogeschool om dit vandaag allemaal te durven doen. “Geniet van dit gebouw en Pekela en ik wens een ieder veel succes”. Hij feliciteerde Willem Foorthuis alvast met zijn benoeming als lector van de HanzeHogeschool en hoopt dat er een mooie samenwerking gaat ontstaan tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs.

Gedeputeerde Eelco Eikenaar moest erkennen dat hij nog nooit in dit gebouw was geweest en was onder de indruk:

“Samenleving is sterk geïndividualiseerd maar mensen willen meer en meer het heft in eigen handen nemen. Alleen lukt het niet dus je moet gaan samenwerken want samen sta je sterker. Het oprichten van een coöperatie doe je vanuit het besef dat je met z´n allen verder komt, in het belang van het individu en het collectief. Voor de overheid is het de taak dat je daar voor openstaat, meedoet en kennis inbrengt. Samenwerken in plaats van langs elkaar werken”.
De gedeputeerde hoopt dat aan het einde van de dag de conclusie is dat we allemaal de schouders eronder zetten, en spreekt de wens uit op een structurele samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

Willem Foorthuis – Lector HanzeHogeschool

Willem Foorthuis opent glimlachend zijn betoog met de woorden: ‘Je doet je lectorinstallatie in Oude Pekela “of all places”:

In de trend van, is het wat, was het wat en wordt het wat werd hem gevraagd waarom in Pekela. Willem Foorthuis geeft glimmend van trots een stukje geschiedenisles over Pekela weer. Wat hem betreft mag Pekela als cultureel wereld erfgoed worden beschouwt.
“Hier bevindt zich het grootste bevaarbare inlandse kanaalstelsel ter wereld, er waren 9.000 daar zijn nog van over 4.246’. Daarom wilde hij juist in dit gebied zijn verhaal doen. ‘Voor het graven van de kanalen en het steken van de turf en het weer afvoeren waren duizenden werkenden nodig en was in één woord een groot verdienmodel. Er wordt vaak gerept over plaggenhutten, onzin in 1642 waren alleen stenen arbeiderswoningen”.

Richting burgemeester Kuin spreekt Foorthuis de wens uit af en toe te willen optreden als onbezoldigd ambassadeur van Pekela omdat hij lyrisch over dit gebied is. “In 1930 waren er in Pekela 7 kartonfabrieken waar zo’n 800 mensen werkten en toeleveringsbedrijven ontstaat er een nautische industrie waar zo’n 1200 man werkten. 87% van de Pekelse bevolking werkten toen in de industrie en daarmee was Pekela het meest geïndustrialiseerde plekje op de hele wereld. In 1931 is uit onderzoek gebleken dat er zo’n 90.000 vaarbewegingen waren door de sluizen in de Pekel A. Als zondag de sluizen dicht gingen, dan verdubbelde het inwonertal van Pekela gewoon”. Bovendien wist hij te vertellen welke producten werden gemaakt in dit gebouw. Hij noemde onder meer de treinkaartjes van China en Midden-Africa. Ook de Pickwick-doosjes werden hier gemaakt. Terugkomende op zijn lectorinstallatie die vanmiddag op eigen verzoek in Oude Pekela “of all places” plaats gaat vinden, eindigt hij met de woorden hoe geweldig het is dat in de voormalige Free-fabriek een hennepverwerkingsbedrijf is gaan zitten en dat hij vond dat iedereen dit met eigen ogen moest gaan zien.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal