Direct naar de inhoud.

College Pekela presenteert sluitende meerjarenbegroting

  • door:
  • op:
Foto) Herman Alink

GEMEENTE PEKELA – Het college van B & W Pekela belegde voor het eerst een persconferentie waarin de begroting 2018 en de meerjarenbegroting tot 2022 werden gepresenteerd. Financieel staat de gemeente Pekela er goed voor. De reservepositie, de boekhouding en de meerjarenbegroting is op orde. De ingezette bezuinigingen zijn op een haar na gelukt, nieuwe bezuinigingen worden niet aangekondigd. De belastingtarieven gaan trendmatig omhoog met bijna 2%, kostendekkend is daarbij bepalend.

Toch zijn er enige grijze wolkjes, uitgaven ingevolge gemeenschappelijke regelingen zoals Veiligheidsregio Groningen, OGD en Synergon, instanties die de laatste jaren steeds hogere bijdrages vragen en dat is zorgelijk.

De begroting in meerjarig perspectief werd sluitend gemaakt door o.m. de ontvangen compensatiegelden sluiting AZC ad 550.000.  Naast dat de reserve voor WMO, jeugdzorg en begeleid wonen verhoogd wordt met 500.000,– i.v.m. grote risico’s op het sociale domein, is de begroting 2018 beleidsarm gehouden. Hoewel in de meicirculaire werd aangekondigd dat de gemeente een hogere rijksbijdrage tegemoet kan zien is dit voorlopig nog af te wachten, aangezien er nog geen regeerakkoord ligt. Burgemeester Kuin verwoorde deze situatie als volgt: “Het wordt tijd dat ze eens uit het kippenhok stappen en gewoon aan het werk gaan”.

Nieuwe ontwikkelingen zijn met name het Centrumplan Oude Pekela waar in 2018 wordt begonnen met de eerste invulling. Wethouder Hemmes ziet hier in een mooie uitdaging voor het nieuwe college, om dit gebied een nieuwe uitstraling te geven. 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Maak Pekela nog mooier dan dat het al is, aldus Hemmes.

Komend jaar zal in het teken staan van groot onderhoud, echter nog dit jaar zal de Brittanniabrug worden teruggeplaatst, aldus wethouder van Mannekes.

Ook worden er keuzes gemaakt in de wijze hoe afval wordt opgehaald. Het contract met SITA houdt per 1 januari 2018 op. Het gemeentebestuur heeft de voorkeur om samen met Veendam dit transport zelf ter hand te nemen. Het bestuur is tevreden over de scheiding van afval, restafval neemt zienderogen af, alleen zal in de afvalcampagne nog eens benadrukt worden wat wel en wat niet mag worden gedeponeerd in de oranje container zodat het eindproduct nuttig blijft.

Omtrent digitale communicatie met de inwoners kon men geen resultaten geven, wel wordt de website vernieuwd. Later dit jaar zal worden geëvalueerd hoe gebruikt wordt gemaakt van de diverse mogelijkheden, opvallend is wel dat er minder wordt gebeld. Het college hecht er waarde aan zo toegankelijk mogelijk te zijn. Wethouder Hemmes vermelde in dit verband dat waar gesproken wordt over klantencontact, dat dit wordt veranderd in een volgende begroting, ‘want wij zijn geen Jumbo en bij ons krijgt men ook geen zegeltjes’.  Praat dus gewoon over inwoners, aldus Hemmes.

Met betrekking tot de handhaving van het hondenpoepbeleid zijn er 3 handhavers in dienst van de gemeente, die steekproefsgewijs op plekken daar waar het van belang is bv. in de buurt van scholen controleren. Het verbaliseren is een andere problematiek aangezien dit alleen kan gebeuren als men de hondeneigenaar op heterdaad betrapt. Wethouder van Mannekes vindt dat de inwoners zelf ook hun verantwoordelijk moeten nemen omtrent de behoefte van hun hond.

Een andere grote ergernis is het te hard rijden in het dorp. Burgemeester Kuin sprak de hoop uit dat de 3 handhavers de bevoegdheid ook krijgen dit te beboeten vooral in de 30 km zones. De politie (in Pekela 2,5 agent) heeft hiervoor onvoldoende capaciteit. ‘Daarbij moet gezegd worden dat het vaak de eigen inwoners zijn, die te hard rijden omdat zij de wegen goed kennen’.

Het college zet zich maximaal in voor de imagoverbetering van Pekela. Ze laten zien wat ze doen maar het is een kwestie van lange adem. Toerisme had in het collegeprogramma geen hoge prioriteit, derhalve is daar ook niet veel mee gedaan.

Bereikbaarheid is een van de belangrijkste factoren om economisch vooruitgang te boeken. Burgemeester Kuin verwoordt dit als volgt. ‘Je kunt betaalbaar en schitterend in Pekela wonen, super voorzieningen, kinderen kunnen naar mooie scholen, mooie gebouwen met goed onderwijs. Je hebt de huisarts, de fysiotherapeut, tandarts, alles in de buurt. Je kunt je dagelijkse boodschappen doen en je hebt culturele en sportvoorzieningen, je kunt bijna alle sporten uitoefenen in Pekela. Als je in Assen of Groningen werkt kun je hier prima blijven wonen. We moeten ons profileren niet als industriegemeente, maar een mooie, groene en leefbare plek om te wonen. De tijd dat de inwoners in hun eigen dorp werk vinden is voorbij, men moet nu reizen, we zijn met andere woorden een forensendorp, daar schamen we ons niet voor, het is hier groener als in de stad, het is hier ruimer dan in de stad, hier zijn geen files, hier kun je nog met je hondje rustig wandelen, hier kun je absoluut betaalbaar wonen. Als het ons lukt de komende jaren aan ons imago te werken dan zie ik grote mogelijkheden voor Pekela’.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal