Direct naar de inhoud.

GroenLinks met advies op “Stadskanaal op Zon”

  • door:
  • op:

STADSKANAAL – GroenLinks heeft kennis genomen van de aanzet tot een beleidsvisie “Stadskanaal op Zon”. De lokale partij die geen zetel heeft in de gemeenteraad van Stadskanaal adviseert de huidige bestuurders en raadsleden het volgende:

– Burgers en hun initiatieven staan centraal. Wij nodigen de andere politieke organisaties en daarmee de leden van de raad uit, omdat dat uitgangspunt te hanteren. Dit wil zeggen, dat plannen van commerciële partijen worden geparkeerd en eerst burgers in de gelegenheid worden gesteld met plannen te komen en om hiervoor de tijd te nemen. Burgerparticipatie vraagt nu eenmaal om tijd.

– Binnen uw gemeente is er een energiecoöperatie. Het wordt tijd dat het gemeentebestuur en deze coöperatie samen gaan optrekken en nu nog niets in visies en plannen vastleggen. Zij zijn de geschiktste kandidaat om burgers centraal te zetten. En visies en plannen ontwikkel je samen met burgers.

– Binnen uw gemeente zijn er al twee concrete burgerinitiatieven om tot (kleine) zonne-energie-parken te komen op basis van postcoderoos-model. Hierdoor kunnen de burgers maximaal profijt hebben van de energie van deze parken. Wij roepen u op deze twee als pilots te beschouwen. De praktijkervaring hiermee helpt om samen met burgers tot een beter beleidsvisie en beleidsplan te komen, geënt op de praktijk. Het is nu van achter een bureau bedacht en uit deze stukken blijkt, dat er geen tot weinig feeling is met de barre praktijk.

– Staatsrechtelijk zijn er ongeschreven regels. Een nieuwe gemeenteraad heeft het mandaat van de kiezer om visies en meer-jaren plannen vast te stellen. Het is niet kies om in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen dit te doen en zich dan nog te beperken tot kleine beslissingen. Een beleidsvisie is geen kleine beslissing. Het is dan aan de kiezer om eerst een uitspraak te doen.

– Het argument, dat er haast is vanwege nog beschikbare SDE-middelen is niet juist. In het algemeen kan, ethisch gezien, subsidie geen leidend motief zijn. Maar, bovenal, de bedoelde subsidiepot is nu al leeg door overschrijvingen. En, deze pot wordt pas over een jaar gevuld. Haast maken heeft geen zin, dan had uw bestuur dit al eerder moeten doen, te weten een jaar of meer geleden.

– Gelet op uw planning om tot een vastgesteld beleidsvisie te komen, is dusdanig dat dit in feite samenvalt met de gemeenteraadsverkiezingen. Het over de verkiezingen heen tillen is niet meer dan twee maanden en dat is te overzien en beheersbaar.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal