Direct naar de inhoud.

Eucharistieviering in de Groninger streektaal

  • door:
  • op:
Foto: Anno Smit

MUSSELKANAAL – Op zondag 11 februari wordt er in de R.K. kerk van de H. Antonius van Padua in Musselkanaal voor de veertiende keer een Eucharistieviering gehouden in de Groninger streektaal. Het bijzondere aan deze viering is dat in tegenstelling tot protestantse vieringen,er bijna geen Eucharistievieringen in de Groninger taal worden gehouden. In het bisdom Groningen-Leeuwarden is -voor zover ons bekend – de Antonius kerk in Musselkanaal de enigste R.K. kerk waar sinds 2005, jaarlijks in februari, een Eucharistieviering in de Groninger streektaal het zgn. “Veenkoloniaals” wordt gehouden.

“Veenkoloniaals “ is de taal zoals die wordt gesproken in Musselkanaal en omgeving. (Veenkolonioals proat wordt). Tijdens het 100 jarig bestaan van de parochie, in 2005, werd deze viering voor het eerst gehouden. Gelet op de zeer vele positieve reacties werd toen besloten om hiermee door te gaan. Dit jaar is het dan ook alweer voor de veertiende keer. Voorganger is nu ook weer pater  Ben Bolmer, hij was voorheen pastoor van de stad Delft, maar hij is geboren en opgegroeid in Musselkanaal, hier heeft hij ook de lagere school doorlopen. Na zijn middelbare opleiding is hij toegetreden tot de orde van de paters Franciscanen. Vanaf 2001 tot juli 2016 was hij pastoor van de stadsparochie van Delft en daarvoor was hij o.a. pastoor voor een aantal parochies in Noord Groningen. De moedertaal zoals pater Ben Bolmer die sprak in zijn geboorte dorp Musselkanaal, is hij nog lang niet vergeten.

Muzikale medewerking verleent het Antoniuskoor onder leiding van Klaas Withaar,  zij zullen de liederen dan ook gaan zingen in de Veenkoloniale Grunneger toal. Lector in de Grunneger Dainst is Rinus Allemekinders, hij heeft ook de teksten van de viering vertaald vanuit het Nederlands in het Veenkoloniaals. In 2014 heeft Rinus die taak overgenomen van Martin Holman, hij was de grondlegger van de Grunneger Dainst in 2005.

De Grunneger Dainst begint op zondag 11 februari 2018 om 10.00 uur in de R.K. Antoniuskerk, Sluisstraat 77, 9581 JD  Musselkanaal. Na afloop van de dainst is er koffiedrinken in het Parochiehuis naast de kerk, er is dan ook gelegenheid om nog even na te praten over de dainst met pastoor Ben Bolmer. Iedereen is van harte welkom-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal