Direct naar de inhoud.

FNV belastingservice Borger-Odoorn stopt

  • door:
  • op:
Belastingveloppe (RTV1)

BORGER-ODOORN –  De werkgroep FNV Belastingservice Borger-Odoorn verzorgt al tientallen jaren de aangifte inkomstenbelasting voor leden van de FNV (en diens voorgangers) met veel plezier en enthousiasme. De data voor de bijscholingscursus 2018 waren in november 2017 bekend en de leden van de werkgroep keken dan ook uit naar het nieuwe invulseizoen. Helaas moest worden geconstateerd, dat twee van de werkgroepleden wegens persoonlijke omstandigheden af moesten zien van de cursus. Het aantal invullers van de (betrekkelijk kleine) invulgroep werd daardoor teruggebracht tot zeven personen, maar dat zou voldoende moeten zijn voor de vele te verzorgen aangiftes.

Echter…
Als gevolg van nieuw FNV beleid moeten alle vrijwilligers sinds begin dit jaar zelf lid zijn van de FNV. Hierdoor mogen 2 invullers (met samen ruim 65 jaar ervaring) geen aangiftes meer invullen. Zij kregen kort voor aanvang van de eerste cursusavond zelfs nog een bericht, dat ze de officiële uitnodiging voor de cursusavonden als niet verzonden moesten beschouwen. Ze mogen weer meedoen op het moment dat ze (opnieuw) lid worden en voor het werk dat ze doen een lidmaatschap gaan betalen à € 100 per jaar… Overigens zijn wij niet de enige werkgroep die hiermee is geconfronteerd, landelijk gaat het om een groot aantal identieke gevallen.

Op suggesties met, volgens ons passende oplossingen, richting het FNV is helemaal niet gereageerd. Het tijdstip waarop, maar vooral de toon en onzorgvuldigheid van de communicatie en het niet reageren door de FNV, heeft binnen de werkgroep voor veel verontwaardiging en frustratie gezorgd. En dit heeft ertoe geleid dat nog een ander lid heeft besloten om per direct te stoppen.

Onvoldoende
De conclusie van de 4 overgebleven invullers is dan ook, dat er onvoldoende menskracht meer aanwezig is om de aangiftes 2017 vóór 1 mei a.s. te verzorgen. Voor de overgebleven invullers zou dit namelijk betekenen dat ze minimaal 8 weken lang 4 avonden per week van half zeven tot elf uur ’s avonds aangiftes zou moeten verzorgen, waarbij het risico op (nog meer) uitval op de loer ligt. En een passende oplossing voor het tekort aan invullers is er helaas niet gekomen vanuit de FNV.

Ten einde het probleem richting de FNV duidelijk te maken hebben de overgebleven leden van de werkgroep op 22 februari unaniem besloten om de werkgroep op te heffen. Zij doet dat met pijn in het hart omdat het voor degenen, die normaal hun aangifte door de leden van de werkgroep laten verzorgen, er een probleem ontstaat. Een optie om toch zoveel mogelijk aangiftes te verzorgen is weliswaar overwogen, maar daar is niet voor gekozen omdat een groot aantal personen niet geholpen zou kunnen worden. Met excuses aan de vele cliënten van de invulgroep Borger-Odoorn, maar we zijn feitelijk gedwongen om te stoppen. U kunt contact opnemen met een van de andere werkgroepen om aldaar uw aangifte te laten verzorgen.

(ingezonden)-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal