Direct naar de inhoud.

Coalitie Borger-Odoorn: Vertrouwd, vernieuwend, vooruit

  • door:
  • op:
Gemeentehuis Borger-Odoorn – (F: RTV1)

EXLOO – Gemeentebelangen, VVD en D66 vormen samen het college van Borger-Odoorn voor de bestuursperiode 2018-2022. Er is overeenstemming over de inhoud van het coalitieakkoord en de portefeuilleverdeling. Tijdens een extra raadsvergadering op dinsdag 22 mei worden de beoogde wethouders benoemd en is er gelegenheid voor de raadsfracties om hun mening te geven over het coalitieakkoord.

Coalitieakkoord 2018-2022

De coalitiepartijen zijn voor de inhoud van het coalitieakkoord grotendeels uitgegaan van de Politieke Termijn Agenda zoals deze eerder door de verkenner is opgesteld en door de raad is vastgesteld. Deze agenda is aangevuld met een aantal thema’s. Gemeentebelangen, VVD en D66 zetten sterk in op de doorontwikkeling van burgerparticipatie, transparante en faciliterende dienstverlening en communicatie. Daarnaast willen zij een flinke inhaalslag maken op het gebied van duurzaamheid en energie. Daarbij geldt steeds dat moet worden vastgehouden aan wat goed is, en verbeterd en vernieuwd waar nodig. Vertrouwd, vernieuwend, vooruit!

Samenstelling college

Het college van B en W bestaat naast de burgemeester de komende periode uit vier wethouders: Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen), Niek Wind (Gemeentebelangen), Nynke Houwing (VVD) en Albert Trip (D66). De formatie wordt met 0,5 fte uitgebreid ten opzichte van de vorige collegeperiode. Dat geeft extra ruimte voor grote en invloedrijke opgaven als de nieuwe Omgevingswet, duurzaamheidsvraagstukken, het doorontwikkelen van de gemeentelijke dienstverlening en het betrekken van inwoners bij de beleidsvorming-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal