Direct naar de inhoud.

Informatieavond Windpark afgelast ivm veiligheid

  • door:
  • op:
Windmolen clusters Drentse Monden

BORGER-ODOORN / AA EN HUNZE – De informatieavond op 13 december over de bouw van de eerste windturbine van Windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’ is afgelast. Dat hebben de initiatiefnemers van het windpark besloten. Aanleiding hiervoor is een actie van stichting Platform Storm waardoor de initiatiefnemers de veiligheid tijdens de informatieavond niet kunnen waarborgen.

De initiatiefnemers van het windpark willen de omgeving goed informeren en in gesprek komen met de omgeving over het verloop van het bouwproces van de windmolens. Daarom hadden zij een informatieavond gepland op 13 december. Hier zou toelichting worden gegeven op de bouw van deze eerste windturbine en er zou ruimte zijn voor omwonenden om vragen te stellen. Deze informatieavond is op 21 november 2018 aangekondigd middels een grote advertentie in verschillende lokale weekbladen en via de lokale media.

Actie van stichting Platform Storm

De initiatiefnemers van het windpark zagen zich op 5 december 2018 geconfronteerd met een actie van stichting Platform Storm. In een suggestieve advertentie worden mensen opgeroepen een informatieavond van Platform Storm te bezoeken over gezondheid in relatie tot het windpark. Deze zou plaatsvinden op dezelfde locatie en dezelfde tijd als de informatieavond van het windpark. Mede door eerdere uitspraken van Jan Nieboer, woordvoerder van Platform Storm, in de media dat hij tegenstanders kent die zeggen explosieven te zullen gebruiken, vrezen de initiatiefnemers dat door deze oproep van 5 december de informatieavond over het windpark een risicovolle dynamiek krijgt. Dit omdat mensen in de advertentie van 5 december moedwillig verkeerd zijn geïnformeerd over het doel van deze bijeenkomst. Daarnaast willen de initiatiefnemers van het windpark in het licht van bovenstaande ook rekening houden met de recente publicatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid over extremisme bij verzet tegen windmolens.

Afgelast

Afgelast i.v.m. veiligheidsrisico’s

De initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers, medewerkers en alle andere betrokkenen bij hun informatieavond. Zij willen de veiligheid van deze mensen niet in gevaar brengen. Daarom hebben zij besloten de informatieavond af te gelasten.
De belangen van de inwoners van het gebied zijn geschaad De initiatiefnemers van het windpark betreuren ten zeerste dat zij genoodzaakt zijn tot het afgelasten van de informatieavond. De initiatiefnemers beseffen dat een grote groep inwoners nu het kind van de rekening is, omdat deze mensen nu niet de informatie krijgen waar zij belang bij hebben.

De initiatiefnemers houden Platform Storm ervoor verantwoordelijk dat de belangen van de inwoners nu op deze wijze worden geschaad. Het plan voor het windpark is op volledig correcte wijze tot stand gekomen. Dit is tot in detail getoetst door de Raad van State. Alle beroepen die zijn ingediend, inclusief die van Platform Storm, zijn inhoudelijk gewogen en door de Raad van State ongegrond verklaard. Dit betrof ook de bezwaren die gerelateerd waren aan geluid. De initiatiefnemers betreuren het dat met onjuiste en suggestieve informatie nu weer wordt ingespeeld op emoties rond gezondheidseffecten van geluid. Voor correcte informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar https://ponderaconsult.com/windturbinegeluid-en-gezondheid-feit-en-fictie/

Alternatieven voor communicatie

De initiatiefnemers zien nog steeds het belang van goede informatievoorziening over de eerste windturbine. Zij beraden zich op alternatieven hiervoor. Iedereen die vragen heeft over de eerste windturbine, het windpark als geheel of andere onderwerpen, kan contact opnemen via info@drentsemondenoostermoer.nl

De initiatiefnemers van het windpark nodigen in elk geval iedereen uit om zich aan te melden voor de nieuwsbrief. Dat kan via www.drentsemondenoostermoer.nl/contact. De initiatiefnemers willen er ook geen onduidelijkheid over laten bestaan: Het windpark wordt gerealiseerd.

(ingezonden)-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal