Direct naar de inhoud.

Monument 21 Stadskanaalster Achterhuis

  • door:
  • op:
Familie Drenth en de onderduikers – (F: Monument21)

STADSKANAAL – De Stichting Drenth Monument, die in de zomer van 2018 is opgericht om een kunstwerk te plaatsen aan de Kromme Wijk ter herinnering aan de gebeurtenissen in het zgn. ‘Stadskanaalster Achterhuis’, heeft de financiering van het kunstwerk bijna rond. Driekwart van het benodigde bedrag is inmiddels toegezegd door fondsen en lokale bedrijven die soms ook een bijdrage in natura willen leveren. Ook enkele particulieren doneerden al spontaan een bijdrage.

Onderduikers

Aan de Kromme Wijk in Stadskanaal stond het boerderijtje van de familie Drenth. Zij hielpen tijdens WOII 16 onderduikers aan vervolging te ontkomen, en zij hebben het allen overleefd. Op de plek waar

Achterhuis Schets – (F: RTV1)

het huisje stond, herinnert niets meer aan deze onbaatzuchtige daad van hulp aan wie dat toen nodig hadden. Daar wil de Stichting Drenth Monument verandering in brengen.

Het monument is ontworpen door kunstenaarscollectief WINKAL, bestaande uit Bernard Winkel en Leo Kaldenbach. 21 gebogen stalen platen symboliseren alle 21 mensen die op het moment van de bevrijding in het kleine huis leefden. Inmiddels is er ter plaatse een bodemkundig en een ecologisch onderzoek uitgevoerd, waarna de omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

2020

Zoals het nu lijkt kan het monument rond 12 april 2020, 75 jaar na de bevrijding van de plaats Stadskanaal, worden onthuld. Het bestuur van de stichting Drenth Monument doet een oproep om de laatste financiële eindjes voor realisatie aan elkaar te kunnen knopen! Wie aan het monument wil bijdragen, kan een donatie overmaken op  bankrekeningnummer NL91 RABO 0333340760 t.n.v.  St. Drenth Monument, onder vermelding van uw contactgegevens. Iedere bijdrage is welkom.

Sponsoren

U kunt ook een deel of zelfs een hele plaat sponsoren. U ontvangt dan een op naam gesteld certificaat. 1/10 plaat bedraagt € 250,-, een hele plaat € 2500,- . De Stichting is door de belastingdienst erkend als Culturele ANBI, waardoor giften onder voorwaarde aftrekbaar zijn. Meer informatie: https://monument21.nl/

Stichting Drenth Monument, statutair gevestigd in het Streekhistorisch Centrum, Ceresstraat 2, 9502 EA Stadskanaal. Tel. 0599-612649. info@streekhistorischcentrum.nl-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal