Direct naar de inhoud.

Werkbezoek CvK René Paas aan gemeente Pekela

  • door:
  • op:
Foto Herman Alink  

GEMEENTE PEKELA – De commissaris van de Koning René Paas bracht op vrijdag 17 mei een werkbezoek aan de gemeente Pekela. Met het college van B&W werd besproken hoe Pekela er financieel voorstaat. Na een bezoek aan de brandweerkazerne ging het in de brandweerauto verder naar machinefabriek Engie Services BV. Het bezoek werd afgesloten in dorpshuis de Riggel waar een gezamenlijke lunch werd genuttigd met de gemeenteraad. Daarna was er korte tijd beschikbaar voor de pers, waar ook waarnemend burgemeester Jaap Kuin bij aanschoof. Onder meer is er gesproken over de zorgelijke financiële ontwikkeling in de jeugdzorg, de werkloosheid en de gemeentelijke herindeling.

De commissaris begint met te vertellen dat hij onder de indruk is van de organisatie van het vrijwillige brandweerkorps en ook het bezochte bedrijf Engie Services die kennis en kunde laat zien. Hij verwacht dat de oplossing voor de gemeentelijke herindeling niet vanuit de Provincie komt. Volgens hem zal dit pas gebeuren als de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten in gevaar komt. ‘Maar dan moet je eerst wel een flinke drempel over’.

Over de tekorten in de jeugdzorg zei de commissaris het volgende: ‘De tekorten in de Jeugdzorg zijn zo ernstig dat ik voor het eerst een ambtsbericht ga schrijven aan de Minister van Binnenlandse Zaken, waarin ik dringend vraag om de gemeenten in de provincie Groningen meer budget te geven. De tekorten zijn van een dusdanige omvang dat het functioneren van de gemeenten dreigt te verlammen of al aan het verlammen zijn. Dit zal ten koste gaan van hun bestuurskracht. De tekorten voor de jeugdzorg is voor alle Groninger gemeenten samen 43 miljoen, maar zet je dit af op de omvang van de totale begroting dan zal men schrikken’.

Voor de gemeente Pekela is het tekort 1,3 miljoen op een begroting van 41 miljoen. De gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Midden-Groningen, Loppersum en Appingedam laten hetzelfde beeld zien. In Veendam is deze 5%. Aangezien de uitgaven voor jeugdzorg alleen maar toenemen, zullen de reserves over 2 tot 3 jaar volledig op zijn, aldus een bezorgde René Paas. Hij pleit voor een verdeelsleutel die meer rekening houdt met de probleemgebieden.

Is er een samenhang tussen de omvang jeugdzorg en de sociaaleconomische situatie? ‘Als je een gemeente hebt met relatief veel laag opgeleiden en werkloosheid, dan heb je een abonnement op hogere uitgaven in de jeugdzorg’. Om te beginnen moet de 30% korting, die is toegepast bij de decentralisatie van de jeugdzorg, door het Rijk worden terug gedraaid, aldus Paas. ‘Gemeenten moeten investeren in professionelere sociale wijkteams die de kwetsbare jongeren snel kan opsporen en helpen met preventieve maatregelen. Die ruimte moet de gemeenten worden gegeven, want elk kind heeft recht op een goede start’. Hij verwacht dat na enkele jaren de jeugdzorg dan goedkoper gaat worden.

‘Wat werkloosheid in Pekela betreft heb ik een overzicht gekregen hoe men zich inspant om mensen die lang in de bijstand zitten toch de mogelijkheid te bieden aan het werk te komen. Er is een carrousel ingericht waar je kennis maakt met een aantal soorten werk die niet al te veel opleiding vereisen. Vindt iemand iets, dan krijgt hij een toegepaste opleiding om aan de slag te kunnen. Je begint dan niet direct met je droombaan maar het helpt je verder op weg naar de arbeidsmarkt’.



-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal