Direct naar de inhoud.

Regionaal plan arbeidsmarkt ondertekend

  • door:
  • op:

EMMEN – Op 20 juni hebben VNO-NCW MKB Noord en de Arbeidsmarktregio Drenthe een regionaal actieplan Perspectief op Werk ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hierin staan extra maatregelen om werkzoekenden te laten profiteren van de groei van de werkgelegenheid. Staatssecretaris Van Ark van SZW stelt de komende twee jaar twee miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van dit plan.

Betere aansluiting
Het aantal vacatures in de Arbeidsmarktregio Drenthe is al enige tijd aan het groeien. In sommige sectoren is zelfs sprake van een tekort aan personeel. Toch zijn er ook nog steeds mensen die niet aan het werk komen. Dat komt bijvoorbeeld omdat werkzoekenden niet over de juiste opleiding en ervaring beschikken of omdat mensen vaardigheden hebben die niet in hun CV staan. Soms is er ook tijdelijk wat extra coaching of begeleiding nodig om de stap naar werk te maken.

Activiteiten
In de afgelopen periode hebben sociale partners, gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen samen gekeken wat er nodig is om het koppelen van werkgevers en werkzoekenden te verbeteren. Zo gaan zij extra activiteiten organiseren waarin werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact worden gebracht, wordt er extra scholing georganiseerd en zijn er meer mogelijkheden voor coaching of begeleiding.
“We willen graag zo veel mogelijk mensen de kans bieden aan het werk te komen en te blijven. Het actieplan ‘Perspectief op Werk’ kent daarom ook vooral praktische maatregelen die moeten helpen drempels en knelpunten weg te nemen die dat in de weg staan.” aldus wethouder Raymond Wanders van de gemeente Emmen en voorzitter van de arbeidsmarktregio.

“Daarnaast hebben we afgesproken om samen onderzoek te doen naar de verwachte veranderingen in aard en omvang van functies in het Noorden, zodat we ook op langere termijn kunnen zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten”, voegt Ton Schroor van VNO-NCW MKB Noord hieraan toe.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal