Direct naar de inhoud.

Dorpen vragen om handhaving bouwactiviteiten Windpark N33

  • door:
  • op:
Fundering – Foto ingezonden door
Johan Mulder

WINDPARK N33 – Vanuit de DorpenAlliantie Oost Groningen is door de dorpscoöperatie Meeden, de dorpscoöperatie Ommelanderwijk en Vereniging Dorpsbelangen Westerlee vorige week gezamenlijk een handhavingsverzoek ingediend bij de betrokken gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Veendam en het Rijk.

In afwijking van het ingediende ontwerp?

Een inwoner van de dorpen heeft bij de betrokken dorpenorganisaties aan de bel getrokken. Nu dat de wieken en onderdelen van de windturbines voor Windpark N33 worden aangevoerd, werd bij een bezoek aan de bouwsite vanaf de openbare weg opgemerkt dat de funderingen tot enkele meters boven het maaiveld liggen. Dit lijkt in afwijking te zijn van de verleende omgevingsvergunning en de aangeleverde ontwerptekeningen in het inpassingsplan.

De betrokken dorpen vinden dan ook dat hierop gehandhaafd moet worden en vragen om garanties voor het aanhouden van de maximale as- en tiphoogte van de 35 turbines. Minimale aanpassing van as-hoogte en wieklengte zal de initiatiefnemers een hoger rendement opleveren, maar zal ook bijdragen in het vergroten van de overlast ten gevolge van slagschaduw en lawaai.

De dorpen stellen daarnaast dat als dorpsgenoten en particulieren in afwijking van een verleende bouwvergunning een kozijn enkele centimeters verplaatsen, dit resulteert in een bouwstop. De DorpenAlliantie is van mening dat dit bij een afwijking ook voor grote projectontwikkelaars moet gelden. Nu dat het windpark er gaat komen, willen de dorpen nadrukkelijk een vinger aan de pols houden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Foto ingezonden door L. Zondag

Verruimen werktijden bouwwerkzaamheden

Bij leden van de dorpsalliantie is getoetst hoe ‘men’ stond tegenover het verruimen van de werktijden. Ondanks dat op deze vraag negatief is geantwoord, lijkt het er op dat men medewerking wil gaan verlenen aan het verruimen van de werktijden.

Betrokken dorpen zijn op dit moment in afwachting van een schriftelijke reactie van de aangeschreven gemeenten.

Foto ingezonden door L. Zondag

(ingezonden)-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal