Direct naar de inhoud.

Gemeentehuis Veendam en Lloydsplein in VN-blauw

  • door:
  • op:
F: Peter Panneman

VEENDAM – De Verenigde Naties (VN) werd op 25 april 1945 opgericht in San Francisco, met als voornaamste doel de internationale vrede en veiligheid te handhaven: een Derde Wereldoorlog moest koste wat kost voorkomen worden. In de maanden die volgden werd gewerkt aan het Handvest van de Verenigde Naties. Hierin staan alle doelstellingen en beginselen van de VN omschreven. Onder andere bepaalt het Handvest de rechten en plichten van lidstaten en stelt het de verschillende organen en procedures van de VN vast. Op 24 oktober 1945 ratificeerde de meerderheid van de 51 lidstaten, waaronder het Koninkrijk der Nederland, dit Handvest en ging de VN officieel aan het werk.

75 jaar VN

Inmiddels bestaat de VN 75 jaar en zijn alle 193 internationaal erkende landen lid van de organisatie. De VN zet zich nog altijd in voor wereldwijde samenwerking, in het bijzonder op vijf gebieden:
–    het handhaven van vrede en veiligheid;
–    het bevorderen van duurzame economische en sociale ontwikkeling;
–    het beschermen van mensenrechten;
–    het bieden van humanitaire hulp;
–    en het handhaven van het internationaal recht.

Het werk van de VN is vandaag de dag het meest zichtbaar in de zogeheten Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs). Dit zijn zeventien doelen die de lidstaten van de VN gezamenlijk proberen te bereiken voor 2030. Over de gehele wereld werken hier individuen, overheden, universiteiten, instituties en organisaties aan mee.

Per land bepaalt de overheid hoe deze doelen in nationaal beleid worden vertaald. Daarnaast spelen verschillende VN-organisaties een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Wereldvoedselprogramma (WFP), UNESCO en UNICEF. De realisatie van de SDG’s is nauw verbonden met die van de Klimaatdoelen: de een kan niet zonder de ander.

Jubileumviering

Tijdens het 75ste jubileum van de VN zullen we gezamenlijk stilstaan bij wat de VN in deze jaren voor onze wereld en voor Nederland heeft betekend, maar ook bij wat we samen nog meer kunnen doen voor een betere toekomst voor ons allen. We zullen de aandacht hierbij vooral vestigen op deze ontwikkelingsdoelen. Wat doet Nederland op dit gebied? Zijn er zaken die anders moeten worden aangepakt? Wat beteken deze doelen voor gewone burgers? En: wat kunnen we zelf doen om deze doelen in Nederland en daarbuiten te halen. U kunt ook meehelpen door de enquète van de VN in te vullen, het invullen duurt ongeveer 1 minuut: https://un75.online/?lang=dut.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal