Direct naar de inhoud.

Cultuurmakers kunnen subsidie krijgen in Borger-Odoorn

  • door:
  • op:
Wethouder Albert Trip – ( Foto: gemeente Borger-Odoorn/Peter Timmer)

BORGER ODOORN – Vanaf 7 april tot 1 juni 2021 kunnen cultuurmakers een projectsubsidie van max. € 2.500 aanvragen bij de gemeente. Deze subsidie is specifiek bedoeld voor culturele projecten ter bestrijding van eenzaamheid tijdens corona. Het college van Burgemeester en wethouders heeft hiervoor € 25.000 gereserveerd. Dit bedrag is onderdeel van de € 77.000 extra steunsubsidie voor de lokale culturele sector.

Albert Trip

 Met name jongeren en (kwetsbare) ouderen hebben te kampen met gevoelens van eenzaamheid en depressie als gevolg van corona. “We vinden het belangrijk hier aandacht aan te schenken”, zegt wethouder Albert Trip. “Daarom willen we investeren in culturele initiatieven ter bevordering van het geestelijk welzijn van jong en oud.”

Onder begeleiding van een cultuurcoach zullen leden van de jongerenraad en de Adviesraad Sociaal Domein beoordelen welke initiatieven hiervoor in aanmerking komen. “We gaan vooral kijken of het initiatief realistisch en kansrijk is. Het beoogde effect, eenzaamheid verminderen, moet natuurlijk wel meer dan aannemelijk zijn”, aldus Trip. De gemeente evalueert in het najaar de resultaten.

Gemotiveerde aanvraag

Organisaties kunnen tot 1 juni a.s. een gemotiveerde aanvraag indienen om voor deze projectsubsidie in aanmerking te komen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Zodra het plafond van € 25.000 bereikt is, wordt er een stop afgekondigd. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie staan vermeld op de website www.borger-odoorn/coronavirus-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal