Direct naar de inhoud.

Veendam haar omgevingsvisie ligt klaar: ruimte voor ontwikkeling met behoud van het imago parkstad

  • door:
  • op:
Gemeentehuis Veendam (bron: Gemeente Veendam)

VEENDAM – In 2024 moet iedere gemeente een omgevingsvisie hebben. Hierin staan de ambities voor de fysieke leefomgeving. De gemeente Veendam loopt voor de muziek uit, haar omgevingsvisie is zo goed als klaar. Belangrijk bij het schrijven hiervan waren de ideeën van de inwoners van Veendam.

De omgevingsvisie is de basis voor alle plannen in de gemeente die te maken hebben met de fysieke ruimte. Een vergezicht dat schetst wat Veendam belangrijk vindt als het gaat om bijvoorbeeld wonen, werken of recreëren. Op basis van deze omgevingsvisie worden nieuwe omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen) gemaakt, waar initiatieven in moeten passen.

Eén overkoepelende wet

De omgevingsvisie is onderdeel van de Omgevingswet die in juli 2022 ingaat. Op dit moment zijn er nog veel verschillende wetten en regels over alles wat met de leefomgeving te maken heeft. Al deze wetten voor zaken als ruimte, wonen, verkeer en milieu worden nu gebundeld in één wet.

Volgens wethouder Henk-Jan Schmaal van de gemeente Veendam betekent dit in de praktijk dat je met een plan niet meer langs allemaal verschillende bureaus hoeft, maar met één zogenoemde omgevingstafel te maken krijgt. Dat moet het makkelijker maken om projecten uit te voeren.

Vooruitlopend op deze Omgevingswet heeft Veendam nu al een online omgevingsplein. Hierop kunnen inwoners van Veendam zien wat er allemaal nodig is voor bijvoorbeeld een bouwaanvraag. Hierkun je zien wat ergens wel of niet mag, en waarvoor je bijvoorbeeld een vergunning nodig bent.

Wonen en winkelen

Veendam kent volgens Schmaal nog een groot aantal gebieden waar woningen kunnen worden gebouwd, in totaal gaat het om 820 woningen. Onder meer het oude Arriva terrein is een van deze toekomstige bouwlocaties.

‘Ons centrum kent een natuurlijke loop, er is een goed winkelrondje en genoeg plek om te parkeren.’ (wethouder Henk Jan Schmaal)

Maar ook leegstaande winkelpanden in Kerkstraat-oost bieden kansen voor woningbouw volgens de wethouder. In de omgevingsvisie valt te lezen dat Veendam streeft naar een aantrekkelijk en levendig centrum. Naast het terugdringen van de leegstand moet er gewerkt worden aan de bereikbaarheid, denk aan een goede fietsverbinding vanuit de lintdorpen. Schmaal: ‘Ons centrum kent een natuurlijke loop, er is een goed winkelrondje en genoeg plek om te parkeren.’ Aaneengesloten overdekte winkelgebieden moeten het aantrekkelijk maken om in Veendam te gaan winkelen.

Veendam heeft volgens Schmaal heel veel dingen goed voor elkaar. ‘Een groot recreatiegebied, veel voorzieningen en goede sportcomplexen.’ Bovendien kent Veendam een natuurlijke opbouw, waarmee Schmaal bedoeld dat industrie, werken, wonen en recreëren allemaal hun eigen plek hebben en niet kriskas door elkaar lopen.

Groen en industrie

Veendam wil haar imago als groene parkstad behouden. Tegelijkertijd wil de gemeente de bedrijventerreinen met zo’n 40 hectare uitbreiden. Hoe houd je dat in balans? Schmaal: ‘Door de zaak gescheiden te houden. De industrie centreren we bijvoorbeeld aan de Oostkant van Veendam.’ Ook moet er volgens de wethouder voldoende ‘lucht’ zitten in plannen door genoeg ruimte te houden voor groen. Schmaal: ‘Je kunt niet elke vierkante centimeter volbouwen, want je wilt je uitstraling van parkstad niet kwijt.’

Als het gaat om de energiebehoefte van Veendam doen we al voldoende aan duurzame energie.’ (wethouder Henk Jan Schmaal)

Over de windmolens is Schmaal duidelijk, voor nog meer is in Veendam geen plaats. De zonnevisie heeft net ter inzage gelegen, daarover zal een advies komen. ‘Maar’, stelt Schmaal, ‘als het gaat om de energiebehoefte van Veendam doen we al voldoende aan duurzame energie.’

Inwoners betrokken

Bij de omgevingsvisie heeft de gemeente haar inwoners betrokken. Via een online tool, de wijkprikker, konden Veendammers laten weten waar ze in hun wijk trots op zijn en wat er juist beter zou kunnen. Vervolgens konden de deelnemers prikkers plaatsen op een kaart om per thema of per deelgebied gerichte input te geven voor de omgevingsvisie.

Bron: Gemeente Veendam

Wethouder Schmaal was blij verrast door de vijfhonderd reacties die binnenkwamen: ‘Het waren inhoudelijk sterke reacties, je kon zien dat mensen er echt over hadden nagedacht.’

De hieruit ontstane omgevingsvisie is op dit moment online door Veendammers te lezen. Schmaal: ‘Je kunt op je huis klikken en zien wat er over de omgeving gezegd wordt.’ Inwoners hebben nog tot het einde van deze maand om erop te reageren. Schmaal benadrukt dat het gaat om een overkoepelende visie dat straks op planniveau concreet wordt uitgewerkt.

 

 

 

 

 

 -advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal