Direct naar de inhoud.

Ruim 10 miljoen euro voor omwonenden windparken, maar waar gaat het geld heen?

  • door:
  • op:
Windmolens van windpark De Drentse Monden en Oostermoer.
Foto: Rtvdrenthe

REGIO – Het gebiedsfonds stelt de komende vijftien jaar 10,6 miljoen euro beschikbaar voor inwoners van gebieden waar windparken zijn of worden gevestigd. Het geld moet ten goede komen aan het gebied waarin de windparken bij Coevorden, het nog aan te leggen park bij Pottendijk in Emmen en windpark De Drentse Monden en Oostermoer zijn aangelegd. Het gebiedsfonds is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied van windmolenparken te verbeteren en de omgeving mee te laten profiteren.

De provincie en het Rijk stoppen samen voor tien jaar 5,6 miljoen euro in de geldpot en de eigenaren van windpark De Drentse Monden en Oostermoer doen hetzelfde met vijf miljoen over vijftien jaar. Van het geld van het Rijk is 2,1 miljoen alleen bedoeld voor het gebied van windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Lange moeizame geschiedenis

Tijdens georganiseerde bewonersoverleggen in de gemeenten waarin de windparken staan moet worden beslist waar het geld uiteindelijk aan besteed wordt. Daarvoor zijn of worden juridische rechtsvormen – zoals stichtingen – opgericht. Zo’n stichting gaat in januari in Borger-Odoorn van srart. Eerder was er in de gemeente Aa en Hunze veel over de beweegredenen van een opgerichte stichting te doen, omdat initiatiefnemers en omwonenden het niet met elkaar eens werden. Ook wilden de eigenaren van windpark De Drentse Monden en Oostermoer inspraak in de besteding van het geld.

De inspraak die de windparkeigenaren wilden, leidde tot veel boosheid bij omwonenden van het windpark, de Omgevingsadviesraad (OAR), een aantal partijen in Provinciale Staten en energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra. “Maak dat geld over. En bemoei je niet met de besteding ervan. Dat kan het gebied prima zelf”m zei Stelpstra destijds. Die discussie is inmiddels voorbij, maar het kwam de toch al verziekte sfeer tussen windboeren en hun omgeving niet ten goede.

Al goede ideeën gehoord

De 5,5 miljoen euro van het Rijk en de provincie zijn in principe bedoeld voor gebiedsgerichte maatregelen, zoals leefbaarheid, duurzaamheid, sociale cohesie en landschapsverbetering. Maar dat is wat PvdA-Statenlid Jos Schomaker betreft vooral aan de dorpen zelf. Hij heeft in Borger-Odoorn al mooie ideeën gehoord. “Van energiecoöperatie tot opknappen van dorpshuizen en ijsbanen. Of de aanleg van een wandelpad dat dorpen gaat verbinden.”

Draagvlak en vertrouwen

VVD’er Jan Smits hoopt dat het geld ook deels aangewend kan worden om het beschadigde vertrouwen van inwoners van windparkgebieden in de overheid te herstellen en meer draagvlak te creëren voor de windmolens. Volgens Stelpstra is het geld niet bedoeld voor het creëren van draagvlak, maar hij hoopt wel dat het helpt om het vertrouwen te herstellen. Voor GroenLinks-Statenlid Edwoud Bos blijft het gebiedsfonds een doekje voor het bloeden. Al nam hij die woorden na commentaar van Smits weer terug.

CDA’er Klaas Neutel is blij dat het gebiedsfonds er nu is, maar hij vindt diep in z’n hart dat het fonds eigenlijk volledig betaald zou moeten worden door de eigenaren van de windparken. “Want die verdienen aan de windmolens die ze in de Veenkoloniën niet wilden hebben”, zegt hij. Ook de gemeenten zelf stoppen geld in het gebiedsfonds. Emmen wil een paar ton aan bijdragen, Borger-Odoorn 550.000 euro en Aa en Hunze drie ton.

Als in de komende vijftien jaar een windpark wordt verkocht, zullen de betalingsverplichtingen voor het gebiedsfonds gewoon overgaan op de nieuwe eigenaar, liet gedeputeerde Stelpstra aan Provinciale Staten weten op de vraag als zich mogelijk een nieuwe eigenaar aandient.

Hoeveel geld stellen Rijk en provincie beschikbaar per gemeente?

Aa en Hunze: 1.670.667 euro
Borger-Odoorn: 2.384.333 euro
Emmen: 1.035.000 euro
Coevorden: 510.000 euro

Dit is een artikel RTV Drenthe. RTV1 en RTV Drenthe werken de komende tijd nauw samen om meer lokaal nieuws te brengen. -advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal