Direct naar de inhoud.

Veiliger plan bouwverkeer windpark

  • door:
  • op:

F: 1e turbine – Windpark Drentse Monden en Oostermoer
AA EN HUNZE – De OmgevingsAdviesraad (OAR) en de initiatiefnemers van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer hebben de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd over een gedetailleerde uitwerking van het verkeersplan in de gemeente Aa en Hunze. Zij hebben daarbij overeenstemming bereikt over de routes voor het bouwverkeer van het windpark in de gemeente.

De OAR heeft een positief advies gegeven over het plan aan de gemeente Aa en Hunze die nu een formeel besluit moet nemen.

Intensieve gesprekken
Nadat in een eerder stadium de gemeente Aa en Hunze had toegezegd transport over de Zwarteweg mogelijk te maken om zodoende de Kopweg te ontzien, zijn in een werkgroep van de OAR intensieve gesprekken gevoerd tussen de OAR en de Initiatiefnemers van het Windpark. Voor beide partijen stond in deze overleggen de verkeersveiligheid en minimale overlast voor omwonenden centraal. De OAR droeg onder meer informatie aan over bestaande verkeersstromen.

Na een constructieve discussie is gezamenlijk het plan opgevat om voor de reguliere transporten van bouwen grondstoffen (zoals zand, menggranulaat en beton) twee aanrijroutes te gebruiken. Een zuidelijke route loopt via de Dideldomsweg van waaruit turbines parallel aan de Tweederdeweg bereikt zullen worden. Via de Zwarteweg en Bosje wordt deze route gebruikt om ook vijf turbines in de meest noordelijke lijn te bereiken.

De andere route gaat via de N33 / afslag De Hilte en een nieuw aan te leggen tijdelijke weg. Via deze route worden de vier meest noordelijke turbines bereikt. Door deze oplossing worden de Streek en Langestraat, twee wegen met intensief verkeer en veel fietsers, aanzienlijk ontlast.

Niet langs sluiproutes
Ook is afgesproken dat geen gebruik wordt gemaakt wordt van zogenaamde sluiproutes langs Nieuwediep, Stadskanaal, Gasselterboerveenschemond en de Kopweg in Gieterveen.

Het uitgewerkte plan ligt momenteel voor bij de gemeente Aa en Hunze ter finale besluitvorming. Nadat deze heeft plaatsgevonden zal vanuit het windpark breed worden gecommuniceerd over de transportroutes.

“Dit is een mooie bevestiging dat men goede resultaten kan behalen wanneer men hetzelfde doel voor ogen heeft; in dit geval maximale verkeersveiligheid en minimale overlast voor de omgeving tijdens de aanleg van het windpark,” aldus Rob Rietveld en Vincent Ratgers, leden van de OAR.

Algemeen directeur Wim Wolters van het windpark is blij met het verkeersplan. “Wij zijn blij met de inbreng van lokale kennis van het gebied door de OAR. Dit heeft zeker bijgedragen aan een nog veiliger plan.”-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal