Stadskanaal: 105.3FM | Veendam: 106.9FM | TV Kanaal 1458 KPN |TV kanaal 42 Ziggo | TV kanaal 25 SKV

Ondernemers willen solarpark in plaats van windpark

Neuhardenberg Solarpark

Neuhardenberg Solarpark als voorbeeld solarpark Veenkolonien  (zelfde breedtegraad)

STADSKANAAL/ NIEUW BUINEN – Ondernemers in de Kanaalstreek en de Drentse Monden hebben het alternatief plan “Solar Park Veenkoloniën” gepresenteerd waarmee de aanleg van het voorgenomen mega windpark in de Veenkoloniën niet meer nodig is. De Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek VVBK en de Ondernemersvereniging Buinermond, waarbij in totaal 250 bedrijven zijn aangesloten, zien goede mogelijkheden om de duurzaamheidsdoelstelling van het kabinet te verwezenlijken met zonne-energie in plaats van windmolens in de Veenkoloniën. De ondernemersorganisaties zijn zeer teleurgesteld over het deze week bekend gemaakte voornemen van minister Kamp van Economische Zaken om 50 windturbines in de Veenkoloniën te plaatsen. “Onacceptabel. Minister Kamp gaat volstrekt voorbij aan het draagvlak onderzoek. 70, 80 of deze 50 windmolens, in alle gevallen wordt het gebied geruïneerd. Hier wordt een historische fout gemaakt”, aldus beide ondernemersorganisaties.

Lokale ondernemers

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

Jan Nieboer vecht tegen de windmolens (F: RTVS)

Volgens de ondernemers kan het ook anders. Woordvoerder Jan Nieboer (VVBK-voorzitter) zegt dat het solarpark-plan realistisch is met alleen maar voordelen. “Het is een positief plan waarbij de kosten ongeveer gelijk zijn dan wanneer er windturbines geplaatst zouden worden. Met de aanleg van een zonnepark van 250 hectare wordt ook voldaan aan de taakstelling van 150 MW die in de Drentse Monden is gepland. Per hectare ligt de opbrengst op minimaal 0,6 MW. Met 250 hectare is dan 150 MW te realiseren. De benodigde ruimte is daarmee veel beperkter dan de maar liefst 10.000 hectare (100 km2) die het voorgenomen mega windpark qua impact beslaat”, aldus Nieboer.

 

Roer omgooien

Het initiatief van de ondernemers, waar de afgelopen weken hard aan is gewerkt, sluit naadloos aan bij de motie die de gemeenteraad van Stadskanaal recent unaniem heeft aangenomen en waarin het college van B en W wordt opgedragen alternatieven te ontwikkelen om de komst van het windmolenpark tegen te
houden. Beide ondernemersverenigingen hebben eerder hun ernstige zorg uitgesproken over de mogelijke komst van de windmolens in de Veenkoloniën met een hoogte van ruim 200 meter (twee maal de Martinitoren). Kamp wil deze plaatsen van Wildervank tot aan Musselkanaal en ter hoogte van Stadskanaal vele kilometers breed. Zij voorzien schadelijke gevolgen voor de economische perspectieven van de streek. De ondernemersverenigingen: “We hebben als ondernemersclubs aangegeven voor duurzame energie opwekking te zijn, maar tegen een destructief mega windpark dat de leefbaarheid in de regio ernstig zal ondermijnen. De afgelopen weken hebben wij ons verdiept in de alternatieven. Die zijn er en wij pleiten er voor het roer om te gooien. Bovendien worden windmolens algemeen als verouderde technologie beschouwd en zonne-energie als de toekomst”.

Economische impuls
Zonnepanelen met hun installatie zijn slechts een paar meter hoog, hebben geen slagschaduw, maken geen lawaai en hebben geen storende knipperende nachtverlichting nodig voor vliegverkeer. Ze brengen in
tegenstelling tot windmolens geen gezondheidsrisico’s met zich mee. De landschappelijke impact is
minimaal en staat in geen verhouding tot de vele tientallen windmolens van meer dan 200 meter hoog die
een enorm gebied bestrijken. “We kunnen een voorbeeldregio worden voor verantwoorde opwekking van
duurzame energie. De aanleg van windmolens is specialistisch werk, daar verwachten wij nauwelijks werk
van voor onze streek. Dat geldt wel voor een zonnepark. Wij hebben al toonaangevende ondernemingen in
de streek die zich met zonne-energie bezig houden. We kunnen ons ook voorstellen dat bijvoorbeeld voor
de productie en het onderhoud van de constructies werkvoorzieningsschappen worden ingeschakeld. De
werkvoorzieningsschappen staan zwaar onder druk, we kunnen hier twee vliegen in een klap slaan. De
economische impuls voor de streek zal aanzienlijk zijn”. De ondernemers vinden dat hun plan bovendien perfect aansluit bij de wensen van de bevolking. De bewoners hebben zich recent in het draagvlakonderzoek massaal uitgesproken tegen het mega windmolenpark. In het onderzoek is op basis van de reacties komen vast te staan dat er wel draagvlak is voor zonne-energie. Naar verwachting is een Solar Park procedureel snel te realiseren in tegenstelling tot een mega windpark, dat tot veel bezwaarprocedures zal leiden.

Maatschappelijke kosten
De ondernemersverenigingen hebben ook een quick scan uitgevoerd met betrekking tot de financiering. Daaruit blijkt dat de kosten vergelijkbaar zijn met de aanleg van een mega windpark. Bovendien zijn dezelfde subsidieregelingen van kracht, omdat het in beide gevallen om de opwekking van duurzame
energie gaat. Een Solar Park kan voor de boeren die het mega windpark willen realiseren een volwaardig
alternatief zijn. De uiteindelijke kosten liggen bovendien bij een Solar Park veel lager dan bij een mega windpark. “Bij het Solar Park is er geen sprake van kapitaalsvernietiging door waardedaling van woningen en bedrijven, de versnelde effecten op de krimp, het verlies van werkgelegenheid, dalende koopkracht en de gezondheidsproblematiek”.

Windboeren
Voor de agrariërs – de initiatiefnemers van het mega windmolenpark – kan het zonnepark zeer interessant zijn, stellen de ondernemers. “Het Solar Park kan uitstekend op de landbouwgrond in de Veenkoloniën worden gerealiseerd. Het grondbeslag is verhoudingsgewijs beperkt. De boeren kunnen het Solar Park Veenkoloniën gezamenlijk ontwikkelen, bijvoorbeeld in coöperatievorm, zodat alle boeren kunnen
meeprofiteren, ook al staat het park niet op je eigen grond. Ook bewoners zouden daarin mee kunnen doen
om mee te delen in de opbrengst. Daarmee wordt het Solar Park Veenkoloniën van de streek zelf. De
boeren zijn zo ongeveer de uitvinders van de coöperatie. Of ze het nu verdienen met wind of zon maakt
natuurlijk niet uit.”

Sociale spanningen
Groot voordeel is bovendien dat de sociale spanningen die er nu zijn tussen de boeren-initiatiefnemers en de bevolking met het Solar Park Veenkoloniën worden opgelost. “Zo’n zonneweide zal een enorme uitstraling krijgen, want zo kan het dus ook. De Veenkoloniën als zonnecentrum van Nederland met aantrekkingskracht op onderzoeksinstituten en nieuwe bedrijvigheid. Windmolens gaan ons gebied veel kosten, zonne-energie zal onze streek veel brengen”.

Geplaatst door

Vrijwilliger/redactie/advisor bij RTV1

13 Reacties op “Ondernemers willen solarpark in plaats van windpark

 1. Nu de windpark plannen voor Drenthe bekend worden, komen lokale ondernemers met een concurrerend plan voor een zonneweide, 3 jaar te laat en ze zitten er nog een factor 2 naast ook. Typisch vvd.

  Het is al besloten beleid, dat er windmolens komen. In heel Nederland moet er voor 6000 MW zijn gebouwd. Dat was een besluit van de Tweede Kamer. En daarmee zijn we nog lang niet duurzaam. Alle provincies, bouwen een deel van die 6000 MW aan windmolens.
  Ook Drenthe heeft de kans haar eigen burgers eigenaar te laten worden
  van een eigen stukje windpark,
  zodat iedereen zijn eigen stroom kan opwekken voor 3 cent de kostprijs.
  Daarom hebben burgers met een eigen stukje windpark geen subsidie nodig.

  Nu de vergelijking windpark — zonneweide.
  Windmolens zijn het goedkoopst, een factor 2 a 3 goedkoper dan een zonneweide:

  Een windpark van 150 MW wekt ca 320 miljoen kWh per jaar op en kost 200 miljoen
  Een zonnepark van 180 MW wekt ca 150 miljoen kWh per jaar op en kost ca 300 miljoen
  Een equivalent zonnepark kost dus 600 miljoen.

  De vraag is hoeveel de boeren voor hun grond willen.
  250 ha kosten ca 10 miljoen EUR in Drenthe.
  Maar dan heeft de boer geen inkomsten meer, als boer zou ik ook een vergoeding voor de gemiste opbrengst willen.

  Verder zien deze ondernemers de burgers helemaal niet staan, die zouden ze de volgende vragen moeten stellen

  Wil je voor je huishouden, in de volgende ronde:

  – Zelf een stukje windpark kopen van 2400 EUR, of
  – Zelf een stukje zonneweide kopen van 5000 EUR, of
  – Zelf niets kopen, maar de komende 20 jaar 10.000 EUR voor je stroom betalen?
  – Of zelf nu meteen een stukje windpark in de lopende plannen kopen voor 2400 EUR? (stroomprijs 3 cent per kWh)
  – Of een stukje zonneweide kopen van 5000 EUR (stroomprijs 1 tot 2 cent per kWh?)

  Eigendom bij de stroomverbruiker levert de laagste kosten op,en er is geen SDE subsidie nodig, dat moet vvd aanhangers toch wat waard zijn?

 2. Jullie ondernemers kunnen bedenken wat jullie willen maar dhr kamp laat alles gewoon doorgaan…. Ik kan het nog duidelijker vertellen… De boeren hebben zelfs al geld gekregen voor het beschikbaar stellen van de gronden ( komt uit eerste hand)…

 3. grandioos idee dat door iedereen gedragen kan worden
  Dit is het idee wat echt duurzaam duirzaam betekent dat de mensen het materiaal en de plek door iedereen ondersteund wordt

 4. Hans van den Bergh

  Als ondernemer in de regio met zestig zonnepanelen op het dak, kan ik het alleen maar eens zijn met dit initiatief. Geen overlast, vergelijkbaar rendement en geld dus betert besteed.

 5. Waarom zou dit initiatief alleen door particulieren opgepakt moeten worden? Waarom niet ook door lokale overheden, eventueel gezamenlijk, zodat een gedeelte van de opbrengsten ook terug vloeit naar gemeente (lees: gemeenschap)?

 6. Ook het “Plan Kikkert” van de jaren 60-70 was door de toenmalige minister van economische zaken al beklonken. Alles was in kannen kruiken door de crisis herstel wet.
  Protesteren had geen zin zei de politiek, het was allemaal geregeld. Echter door de aanhoudende protesten van de lokale bevolking is het er nooit van gekomen. Maar goed ook want anders zouden Mussel, Vlagtwedde, Sellingen enz. Nu niet bestaan. Kijk maar eens op internet: “Plan Kikkert Nooit!”.

 7. fantastisch initiatief, eindelijk weer eens positieve geluiden uit het noorden!

 8. Zo’n zonnepark kan tegelijk met de windparken gebouwd worden. Het is nu eenmaal democratisch besloten dat heel Nederland in 2020 6000 MW aan windaprken gebouwd heeft, waarvan ook een deel in Drenthe, en een ander deel in Groningen.

  Echter, inwoners die mee denken, en zelf eigenaar willen worden van een eigen stukje windaprk, kunnen ook meebeslissen welk soort windmolen er komt, het maakt in aantal windmolens nogal wat uit of er 3MW typen komen , of 4 of 7 MW

  Zie deze vergelijking,met kaartjes
  http://www.guldenlijn.nl/windparken/mwiki/index.php/Alternatieven_windparken_veenkolonien

 9. Grietje schipper

  het zou mooi zijn dat de bevolking hier volledig achter zou gaan staan. Zolang ze er nog niet staan doorvechten

 10. Ik zou denken dat het weinig uit maakt of het windmolens plaatsen al door de tweede kamer is aangenomen. Als je iets hebt bedacht en het blijkt achteraf dat er een betere manier is om e.e.a. op te lossen, zou je toch wel gek zijn om daar dan geen gebruik van te maken?
  Ik geloof best in de voorbeelden van Daalder, maar de grote minpunten van deze megalomaan grote molens, lawaai, slagschaduw, knipperende lampen, het enorm ontsierende karakter, de dood van vele vogels, ben je kwijt door zonnepanelen te gebruiken. Het mag van mij dan ook best wat duurder zijn dan windenergie, je krijgt er een boel leuks voor terug én, niet te vergeten, door duurdere stroom is de stimulans om minder energie te gebruiken ook groter en dat is waar we eigenlijk naar toe zouden moeten. Twee vliegen in één klap.

 11. Hebben we niet genoeg ongebruikte daken waar zonnecellen op kunnen? Waarom dan nu weer zoveel hectaren opofferen? Was tŕouwens in de jaren 80 het plan totdat de yuppie cultuur kwam. Dakmateriaal vervangen door zonnecellen, was het ook goedkoper om te bouwen. Maar ja, het nieuwe liberalisme kwam, reagan en tatcher, en verdwenen deze plannen voor de oliebaronnen.

 12. Bewoners van de Drentse Veenkoloniën.
  NIET INDUSTRIALISEREN MET EEN WINDPARK MAAR DEMONSTREREN VOOR EEN SOLAR PARK
  Maar dat moet dan vanaf nu ook wel regelmatig en meer gebeuren !
  NIET MINDER PALEN MAAR GEEN PALEN . ZEKER NU ER EEN ECHT ALTERNATIEF LIGT.
  Het alsnog van tafel krijgen van de beoogde en voorgenomen plaatsing van de windparken De Monden en Oostermoer ten voordele van het Solar plan, is beslist niet kansloos ondanks het besluit van Kamp om de RCR regeling toe te passen.
  EENSGEZIND OPTREDEN SCHEPT TWEEDRACHT BIJ DE VOORSTANDERS VAN WINDENERGIE.
  Te lang zijn de bezwaren aangaande windparken genegeerd of als ridicuul voorgesteld en dat gesteund door een organisatie als de RIVM die m.i. op te weinig afstand staat van het bestuur en beoogde beleid om daadwerkelijk als onafhankelijk instituut te kunnen worden gezien.

  Bovendien, er is een voorbeeld uit het recent verleden waaruit echte hoop kan worden geput.
  Eind jaren zestig / begin jaren zeventig van de vorige eeuw, wilden twee achtereenvolgende regeringen een militair oefenterrein van 3.000 a 6.000 ha vestigen bij Ter Apel, het plan-Kikkert.
  Uiteindelijk werd het plan ingetrokken, nadat de Oost Groningers geen krimp gaven en vijf jaar lang tegen een grote Kamermeerderheid hadden moeten opboksen.
  Ook toen werd getracht een sfeer te scheppen van ‘de regering beslist toch’.

  De bevolking nu, moet zich daardoor dan ook niet laten kisten . Moed houden en vastberadenheid uitstralen.
  Immers het plan ‘Kikkert ‘heeft laten zien dat er een weg is tot succes is, namelijk: EENSGEZINDHEID onder de BEVOLKING met haar lokale – en provinciale BESTUURDERS in een DIENENDE rol.

 13. Die hele groene energie is een grote graai-regeling bedacht voor VVD’ers.
  Hoe kan bijv. een bijstandmoeder, die het hard nodig heeft om op alle posten te bezuinigen, meedelen in deze graaisubsidiecultuur en besparen op stroom ? Die heeft geen 2400 Euro zoals die windboer hier ergens boven. Groene energie ? Zonder subsidie graag ! De rijken hoeven niet nog rijker te worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.