Direct naar de inhoud.

Winkler Prins bracht pesten onder de aandacht

  • door:
  • op:
(Inge Pot - Foto P. Panneman)
(Inge Pot – Foto P. Panneman)

VEENDAM – (Door Peter Panneman) – Tijdens de landelijke Week tegen Pesten, van 19 t/m 23 september, besteedde scholengemeenschap Winkler Prins schoolbreed aandacht aan sociale veiligheid door middel van theatervoorstellingen, groepsgesprekken en lessen over pesten en discriminatie.

,,We willen dat leerlingen, docenten en andere medewerkers zich prettig en veilig voelen op onze school,” zegt Inge Pot, vertrouwenspersoon en sociale-veiligheidscoördinator van Time Out, de tussenvoorziening van Winkler Prins. ,,Een veilige school is een fijne school. Zorgen voor een veilig werk- en leerklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We trainen onze docenten in het signaleren van problemen en het voeren van gesprekken hierover. Bovendien heeft elke deelschool een gecertificeerde sociale veiligheidscoördinator. Deze bewaakt het klimaat op de deelschool en kan bij vervelende situaties maatregelen nemen. Hij of zij is ook het aanspreekpunt voor leerlingen, docenten en andere medewerkers die sociaal onveilige situaties ervaren. Dat kan zijn: pesten en buitengesloten worden, maar ook discriminatie op basis van huidskleur, geloof of seksuele voorkeur.”

,,Inge maakte samen met leerlingen, docenten en andere medewerkers van Winkler Prins, een filmpje over sociale veiligheid op de school. “Daarin vertellen we waar we als school voor staan en hoe we ons samen inzetten tegen sociale onveiligheid. Sinds deze week staat het filmpje op www.winklerprins.nl. We hopen hiermee de zichtbaarheid van onze veiligheidscoördinatoren te vergroten, zodat leerlingen en ouders weten bij wie ze terechtkunnen als ze problemen hebben. De mentor van de leerling is het eerste aanspreekpunt, maar ze kunnen ook altijd naar ons toe komen.”

[Artikel door Peter Panneman]-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal