Direct naar de inhoud.

Project ,Allemaal Digitaal’ van start bij Computerbank

  • door:
  • op:
Afgeschreven computer

GRONINGEN – Onder de noemer ‘Allemaal digitaal’ wil stichting De Computerbank in de jaren 2018 en 2019 in totaal 200 computers verstrekken aan evenzoveel achterstandsgezinnen in de provincie Groningen. “Afgeschreven maar nog werkende apparaten krijgen een opknapbeurt en worden in bruikleen gegeven aan gezinnen die zich de aanschaf van een computer niet kunnen veroorloven.” vertelt voorzitter Hans Huiting. “Een computer helpt mensen in armoede toch mee te doen in de maatschappij. Dit is ook belangrijk voor gezinnen met kinderen die voor hun schoolwerk afhankelijk zijn van computers”.

Geen gift

De essentie van het project ‘Allemaal digitaal’ is activeren en aansluiten. De gezinnen die voor een computer in aanmerking komen, verrichten vrijwilligerswerk in ruil voor een computer. Het is daarmee geen gift. We zijn realistisch genoeg om te beseffen dat niet iedereen in staat is vrijwilligerswerk te verrichten. Bijvoorbeeld omdat men al actief is als vrijwilliger of omdat men lichamelijke of geestelijke beperkingen heeft. De mate waarin mensen worden ingezet is dus geheel afhankelijk van hun kunnen.” Huiting vertelt dat de eerste helft van dit jaar is gebruikt voor de voorbereidingen. “Er zijn goede werkafspraken gemaakt met de samenwerkingspartners. Ook zijn vrijwilligers geworven voor het uitleveren van de computers en het instrueren van de ontvangende deelnemers. Bovendien hebben we fondsen aangeschreven zodat we ook daadwerkelijk alle 200 computers kunnen uitleveren.”

Wie meer wil weten van De Computerbank kan contact opnemen via Hans Huiting, Stichting DIG050 – Telefoon: 0631944376. Aanwezig ma-do: 09.00-16.00-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal