Direct naar de inhoud.

Beëdiging commissieleden Sociaal Domein en Fysiek

  • door:
  • op:
De Veendammer commissieleden Sociaal Domein en Fysiek

VEENDAM – Op maandagavond 3 september zijn 24 raadscommissieleden beëdigd. De leden van de raadscommissies Sociaal Domein en Fysiek legden de eed of belofte af en ondertekenden een integriteitsverklaring.

Raadscommissie
Een raadscommissie is een adviesorgaan voor de gemeenteraad en bestaat uit door de raad benoemde leden. Zij houden periodiek vergaderingen om de gemeenteraad te kunnen adviseren. De commissievergaderingen zijn openbaar. De gemeente Veendam telt twee raadscommissies: Sociaal Domein en Fysiek.

Beëdigde commissieleden
De 24 raadscommissieleden zijn geen lid van de gemeenteraad, maar wel van de raadscommissie. Eén commissielid kon niet aanwezig zijn en wordt op een later moment beëdigd. De 24  raadscommissieleden zijn de volgende:

 

Naam Fractie
M. Bos GB
N. Zweerts de Jong GB
C.H. Huis GB
J. Woudstra GB
R.M. de Jong GB
D. Pots GB
B.A. Kenters PvdA
J. Tepper PvdA
D. Steneker-Willems VUK
E.C.E.M. Stockmann VUK
A.K. Oosting CDA
W.J. Hilbrants-de Boer CDA

 

N. Yilmaz CDA
G.E.M. Drent-Sinot CDA
D.E.P. Dominicus van den Bussche VVD
A.M. Nieboer VVD
D.A. von Henning VVD
J.E. Schoenmaker-Tiems D66
J.F. Smit D66
H. Koetse D66
S.W.R. Helder CU
A.G. Stoel GU
T.C.M. Mooijman GL
R.C. ten Veen GL

Nadat alle leden waren  beëdigd wenste de voorzitter van de raad de commissieleden veel succes met hun taken voor de komende raadsperiode.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal