Direct naar de inhoud.

College Borger-Odoorn onderneemt actie na kritiek raad

  • door:
  • op:
Jan Seton – F: gemeente BO/Peter Timmer Fotografie

EXLOO – Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn stellen per direct een externe adviseur aan die het samenspel tussen het college en de ambtelijke top gaat analyseren en begeleiden. Daarnaast wordt de informatie-uitwisseling met de gemeenteraad gestroomlijnd. De maatregelen volgen een week na de raadsvergadering waarin de begroting voor 2019 werd behandeld.

De adviseur gaat kijken naar de werkprocessen en het samenspel tussen college en gemeentesecretaris/management. Hij krijgt daarbij volledige vrijheid om te onderzoeken, te beoordelen en verbetervoorstellen te doen, en rapporteert daarover aan de burgemeester. Daarnaast wil het college zorgen voor meer rust en overzicht in de communicatie met de raad. Daarbij gaat de eerste aandacht uit naar de bestedingsvoorstellen voor 2019, waar de gemeenteraad op 13 december een besluit over neemt.

Actie

Burgemeester Jan Seton geeft aan dat het college zich geroepen voelt om serieus werk te maken van de verbeteringen. “De kritiek van de raad is ons niet in de koude kleren gaan zitten. Zowel het college als het managementteam neemt dit signaal zeer serieus. Daarom hebben we direct actie ondernomen, zodat alle betrokkenen hun taak optimaal kunnen vervullen.”

Bedrijfsvoering

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 november uitten verschillende fracties kritiek op de manier waarop de begroting voor 2019 werd aangeboden. Daarnaast was er bezwaar tegen het moment en de manier waarop het oplossen van tekorten in de ambtelijke capaciteit aan de orde werd gesteld. Met de genoemde maatregelen willen burgemeester en wethouders van BorgerOdoorn recht doen aan die signalen.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal