Direct naar de inhoud.

Van eenzaamheid naar verbondenheid

  • door:
  • op:
Wethouder Albert Trip – ( Foto: gemeente Borger-Odoorn/Peter Timmer)

BORGER – Welzijnsorganisatie Andes heeft het rapport “Van eenzaamheid naar verbondenheid” aangeboden aan wethouder Albert Trip van gemeente Borger-Odoorn. Albert Trip: “Het is een helder onderzoek geworden met verhalen van en over onze inwoners. En met initiatieven die al in Borger-Odoorn plaatsvinden. Dit is extra waardevol omdat de aanbevelingen mooi aansluiten op de beschreven wensen en behoeftes. Op die manier gaan we mét inwoners aan de slag tegen eenzaamheid.”

Eenzaam

In de gemeente Borger-Odoorn is 39% van de inwoners eenzaam en 6% ernstig eenzaam. Onderzoek naar de cijfers is in een eerder stadium gedaan, binnen dit onderzoek is welzijnsorganisatie Andes op zoek gegaan naar de persoonlijke verhalen achter eenzaamheid.

Uitdagingen voor de gemeente

Gemeente Borger-Odoorn heeft het thema eenzaamheid opgenomen in haar coalitieakkoord. Hierin staat: “Eenzaamheid is een belangrijk thema bij jong en oud. Hier liggen uitdagingen voor de gemeente. Inwoners moeten waardig ouder kunnen worden in de dorpen. De gemeente wil daarom een actieplan tegen eenzaamheid, waarbij aandacht is voor ‘samen’.” Welzijnsorganisatie Andes wil, vanuit samenlevingsopbouw, input leveren voor het actieplan. Dit is het uitgangspunt voor het onderzoek. 

Draag je steentje bij

Uit het onderzoek komt naar voren dat het betrekken van het sociale netwerk, familie, buurt, vrijwilligers van groot belang is. Iedere inwoner kan een steentje bijdragen aan het welbevinden van een ander. Janien Leeuwerke, onderzoeker van het rapport: “Eenzaamheid is geen ziekte die we willen bestrijden, het gaat veel meer om het creëren van verbondenheid in gemeenschappen. Je kan het best beginnen met wat sterk is, wat is sterk in de inwoner en wat sterk is in de gemeenschap. In plaats van te beginnen wat mis is. Het is daarom heel belangrijk om burgerinitiatieven te stimuleren, zoals Andes doet.”

Samen koken

Het rapport is tijdens de wekelijkse kookactiviteit in de Vrijheidshof in Valthermond aan de wethouder overhandigd. Vrijwilligers koken hier voor omwonenden, met als doel mensen in contact te brengen. Er zijn al vele mooie vriendschappen ontstaan. Angelique Smid, Andes: ”Deze plek is één van de mooie voorbeelden van gemeenschapskracht.” 

In actie

Voor welzijnsorganisatie Andes zijn de uitkomsten van het onderzoek input voor een actieplan. Dit is het moment om samen met inwoners en de gemeente in actie te komen. Samen duurzame oplossingen creëren om van eenzaamheid naar verbondenheid te komen.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal