Direct naar de inhoud.

College Borger-Odoorn zet duurzaamheidsoffensief voort

  • door:
  • op:
Gemeentehuis Borger Odoorn
Gemeentehuis Borger Odoorn

BORGER-ODOORN – Sinds begin dit jaar zet de gemeente Borger-Odoorn steviger in op duurzaamheid. Op
donderdag 7 juli leggen burgemeester en wethouders hun duurzaamheidsagenda voor de
komende jaren voor aan de gemeenteraad. Duurzaam wonen, duurzaam energie
opwekken en de fysieke leefomgeving staan daarin centraal. Het college wil samen met
de raad een aantal concrete prioriteiten kiezen.

De duurzaamheidsagenda geeft een overzicht van zowel lopende initiatieven als kansen voor de toekomst. Het college wil bijvoorbeeld met structureel geld voor natuur- en milieueducatie de
jeugd meer met duurzaamheid in aanraking brengen. Zo kunnen scholen meedoen aan
zogenaamde Energy Challenges. Een ander doel is om samen met inwoners het aandeel restafval
nog verder terug te brengen.

Goede voorbeeld
Een van de pijlers van het duurzaamheidsbeleid is dat de gemeente zelf het goede voorbeeld
geeft. Wethouder Freek Buijtelaar: “We willen onze CO2-uitstoot omlaag brengen door
energiebesparing en productie van groene energie bij eigen gebouwen. Daarnaast gaan we ons
eigen wagenpark vergroenen en fietsgebruik aanmoedigen.

Populaire leningen
Ook het voorlichten over en faciliteren van duurzaamheidsmaatregelen krijgen sinds dit jaar meer
aandacht. Zo is Borger-Odoorn in de eerste helft van 2016 gestart met het aanbieden van twee
leningen voor woningeigenaren, in samenwerking met de provincie Drenthe. Een zonnelening
voor de aanschaf van zonnepanelen of een zonneboiler, en een duurzaamheidslening voor onder
meer woningisolatie. De volledige bedragen voor zowel de zonnelening (€ 469.161,39) als de
duurzaamheidslening (€ 156.387,13) zijn inmiddels besteed. Nieuwe aanvragen kunnen dus niet
meer worden gehonoreerd. De gemeente bekijkt de mogelijkheid om in 2017 opnieuw leningen
te verstrekken om duurzaam wonen te stimuleren.-advertenties-

NIJM Webdesign Stadskanaal